Category Archives: Artikkelit

/grow – The CEO´s Guide to smart leadership by Design

  Marraskuussa 2016 julkaistu /grow-kirja on toimitusjohtajan opas älykkääseen johtamiseen. Se kuvaa viisi design-aluetta, jotka muodostavat perustan uudelle nopealle, ketterälle ja arvoa luovalle johtamiselle. Tämä käytännöllinen opaskirja on suunnattu ylimmälle johdolle, koska sääntöjen, systeemien ja työkalujen muutokset vaativat päätöksentekovaltaa, joka on olemassa vain ylimmällä johdolla. Jokainen esimies voi hyötyä omassa työssään sen lukemisesta. Uskomme, että

Performance 3.0 – Suorituksen johtamiseen tarvitaan uusi ote

Suuri osa organisaatioista yrittää selvitä meneillään olevasta älykkäästä vallankumouksesta vanhentuneilla työkaluilla ja ajastaan jälkeenjääneillä käytännöillä. Samaan aikaan kun yli yhdeksän kymmenestä toimitusjohtajasta ilmoittaa maailmanlaajuisessa IBM:n tutkimuksessa, että heidän yrityksensä tarvitsee liiketoimintamallin uudistamista, vanhat rutiinit hallitsevat sisäistä toimintaa ja saattavat pahimmillaan jopa estää menestysmallin toteuttamisen. Perinteinen menneisyyden suorituksen johtamisen malli (Performance 1.0) perustuu vuoden budjettirytmiin ja

Ylimmän johdon näkemys on päivitettävä

Johtamisajattelu luo rajat kasvulle Ihminen tekee sen ja vain sen, mihin hän uskoo. Sen vuoksi se, mihin ihminen uskoo, on hänen totuutensa. Johto on asettanut ajattelulleen ja uskolleen rajat, joita se ei itse edes huomaa. Samalla johto rajaa olennaisesti omaa vaikuttavuuttaan. Erityisesti toimitusjohtajan tulisi kalibroida ajattelunsa, koska hänen ja hänen johtoryhmänsä uskomukset ja alitajuiset opitut

Mittaaminen 3.0 – Change or Die Olen havainnut, että mitä pidemmällä johto on mittaamisajattelussa, sitä kiinnostuneempi se on keskustelemaan siitä. Jos ajattelu ei ole kovin syvällistä, mittarivalinnat menevät ”sukkana” läpi. Uusi strategia + vanhat mittarit = menneisyys voittaa Yhtälö maalaa mittarien merkityksen. Strategia on ”vain” ajatuksia. Ne pitää paketoidaan pieniksi paketeiksi, joissa ne voidaan lähettää

Ylimmän johdon rooli johtamisen muotoilijana

Ennen johtaminen oli Leadership 1.0. Se keskittyi johtajan piirteisiin ja ominaisuuksiin. Johtamisessa ratkaisuna nähtiin olevan valita oikeilla ominaisuuksilla varustettu johtaja tehtävään. Monet uskoivat, että johtaminen on synnynnäinen ominaisuus. Leadership 2.0 oli lähtökohdaltaan käyttäytymistieteellinen. Johtajan johtamistyyli oli kehittämisen, mittaamisen ja vaikuttavuuden keskiössä. Tunnistettiin, että johtaminen on taito, jossa jokainen voi kehittyä. Leadership 3.0 on nyt kuumassa

Miksi johtaja siirtää päätöksiä?

Johtajuuden monet roolit Johtajan pitäisi päättää siitä, mitä tehdään. Päätöksenteon tutkijat ovat perinteisesti katsoneet, että tehdä päätöksiä on yhtä kuin suorittaa valintoja. Jos valitsen suklaan enkä kahvia, teen siitä päätöksen ja toimin. Yksilöllistä, järkeenkäypää. Muuan viisaus kuuluu, että ei pidä toimia ilman riittävää perustetta. Keskiajan oppineet kehittivät pätevän vastaesimerkin. Aasi ei osannut valita, kummasta heinäkasasta

Miksi CEO Leadership on erilaista: Tiukka yhdensuuntaisuus

Toimitusjohtaja oppii johtamisen yleensä ennen kuin hän saa tilaisuuden johtaa toimitusjohtajana organisaatiota. Väistämättä hän tuo alemmilla organisaatiotasoilla oppimansa mukanaan uuteen tehtävään. Toimitusjohtajalla on valtaa enemmän kuin muilla organisaatiossa ja mahdollisuus myös vaikuttaa. Hän pystyy säätämään rooleja, systeemejä, tekemään valintoja ja linkittämään strategiat ihmisiin. Lyhyesti sanottuna toimitusjohtaja luo edellytykset muille johtaa. Tämä on keskeinen ero toimitusjohtajan

Uuden oppiminen lisää kilpailukykyä – Näin edistät uraasi opiskelemalla työn ohessa

Jo seitsemän vuotta kestänyt talouden laskukausi on synnyttänyt ennen kokemattoman vaihtuvuuden ja työpaikkojen kadon suomalaisten yritysten johdossa. Työelämän murroksen pyörteissä syntyy kuitenkin myös mahdollisuuksia onnistua muuttuneissa uusissa tehtävissä ja edetä omalla uralla. Voidaksemme hyötyä mahdollisuuksista kurkottaa uudelle osaamisen tasolle joudumme kehittämään itseämme. Meidän on pystyttävä omaksumaan lisää tietoa ja uusia taitoja. Nykyisin liiankin moni asia

Miten lisäarvokäyrä taivutetaan ylöspäin? Nämä neljä keinoa ratkaisevat

Yritykset on luotu synnyttämään lisäarvoa, tekemään enemmän tulosta kuin tuloksen tekemiseen tarvitaan panosta. Toimitusjohtajan rooli on saada tuo kaikki tapahtumaan – eli saada lisäarvokäyrä taivutettua osoittamaan ylöspäin. Se ei kuitenkaan tapahdu helposti. Monet eivät pysty siihen, ”vaikka heidän elämänsä riippuisi siitä”, kuten yhdysvaltalainen johtamisguru Sandy Ogg asian ilmaisee. Ogg, konsulttiyritys CEO.worksin perustaja ja toimitusjohtaja, tietää