Monthly Archives: tammikuu 2006

Ensimmäinen eMBA in Consulting

Aloittamamme eMBA in Consulting on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kun toimintaympäristö muuttuu nykyistä vauhtia, on johtoa ja organisaatioita neuvovan konsultointitoiminnan pystyttävä kehittymään loikin eteenpäin. VIA Groupin koko konsulttijoukko aloitti 2,5-vuotisen urakan. Työn ohessa toteutettuna kokonainen akateeminen tutkinto on osoitus sitoutumisesta ammattiosaamiseen ja vakavuudesta, jolla ryhmä työhönsä suhtautuu. eMBA in Consulting ohjelman johtajan toimii Tampereen Teknisen Yliopiston

Miksi johtamisen johtaminen

Ylimmän johdon tietoisuuden ja viisauden mittarina voi pitää sen ajattelun tasoa, jolla ylin johto miettii sitä, kuinka saada organisaation muut johtajat ja esimiehet johtamaan. Ylimmässä johdossa ei kysymys ole pelkästään oman johtamisosaamisen tasosta, vaan siitä, mille tasolle ylin johto pystyy johtamisen kehittämään koko organisaatiossa. Johtaminen ei ole pelkästään osaamiskysymys. Se on yhtä hyvin johtamisjärjestelmän toimivuuskysymys.