Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
VIA Consulting YVG Oy (y-tunnus: 0415958-8)

Yhteystiedot:
VIA Group Tekniikantie 14 02150 ESPOO
P. 020 740 2800 info@viagroup.fi www.viagroup.fi

2. Rekisterin nimi
VIA Group -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamista, liiketoiminnan toteuttamista, asiakasviestintää, tutkimustoimintaa ja mahdollista suoramarkkinointia varten.

4. Rekisterin sisältö
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja markkinointiluvat) sekä asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Rekisteri koostetaan VIA Groupin asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään ja päivitetään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai yhteystietohakemistoista. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

6. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet käyttäjät. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin eikä muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus myös mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Viestinnän voi myös suoraan perua ”peruuta tilaus” -linkistä, joka löytyy jokaisesta suoramarkkinointi sähköpostista.