Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää

KONSULTOINTI JA ARVON LUOMINEN

VIA GROUP KONSULTOI ASIAKKAALLE ONNISTUMISEN DESIGNIN

Ennen ajateltiin että strategia on yhtä kuin onnistumissuunnitelma. Menestysstrategiaa tarvitaan nyt enemmän kuin ehkä koskaan ennen, mutta yksinään se ei riitä. Strategian lisäksi tarvitaan sen toteuttamiseen kyvykäs, uudelleen roolitettu organisaatio, usein myös kulttuurin kalibrointia. Mittarointi on ajateltava uusiksi ja mukaan otettava myös tuloksiin johtavat mittarit tulosmittareiden rinnalle.

Lue lisää...

RAPID MOBILIZATION

Uusia kyvykkyyksiä todella tarvitaan. Ja niitä myös rakennetaan vauhdilla. RAPID Mobilization on syntynyt kansainvälisessä yhteistyössä. RAPID Mobilization on tiivis prosessi. Sen avulla on mahdollista poistaa pandemian aiheuttamat haitat ja valmistella organisaatio pandemian jälkeiseen ”uuteen normaaliin”.

Lue lisää...

STRATEGINEN KONSULTOINTI

Strateginen konsultointi keskittyy yrityksen arvon kiihdytettyyn kasvuun ja arvon kotiuttamisen designin tekoon. Autamme luomaan voittavan strategian, päivittämään strategiset työkalut sekä uudistamaan liiketoimintamallin.

Lue lisää...

ARVON LUOMISEN DESIGN

Kun strategian toteutukselle halutaan arvoa luova fokus, tarvitaan sitä varten arvon luomisen tavoitteet ja toteutuksen selkeä design. Arvoajattelu on voimakkaassa kasvussa kansainvälisesti, mutta meillä Suomessa varsin uutta. Tarjoamme asiakkailemme samat kilpailukykyä lisäävät johtamisen elementit kuin parhailla Wall Streetin yrityksillä on.

Lue lisää...

ORGANISAATIOKONSULTOINTI

Organisaation tulee vastata ympäristön muutokseen ja tehtyihin strategisiin valintoihin. Sen vuoksi organisaatiorakenne kannattaa avoimin silmin tarkistaa, kulttuuri kalibroida tukemaan uutta liiketoimintamallia ja roolit fokusoida tekemään avaintehtävänsä.

Lue lisää...

MUUTOSKONSULTOINTI

Strategia ja organisaation design ovat tärkeitä vaiheita onnistumisprosessissa, mutta ilman muutoksen läpiviennin toteutusta hyvien päätösten toteutus saattaa lykkääntyä tai vesittyä.

Lue lisää...

SUORITUKSEN JOHTAMISEN KONSULTOINTI

Driving Performance on johtamisrooleissa olevien perustehtävä.  Suorituksen johtamisen mittarointi uuden strategian ja rakenteen roolituksen mukaan on usein konstikas tehtävä, koska se läheisesti liittyy ihmisiin, osaamiseen, uraan ja palkkioihin.

Lue lisää...

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA -PROSESSIN DESIGNKONSULTOINTI

Johtamisjärjestelmän ydin on käytettävissä työkaluissa ja informaatiovirrassa; mitä johdetaan ja millä työkaluilla. Johtamisprosessi on johtamistapahtumien organisoitu katkeamaton ketju aikajanalla.

Lue lisää...

JOHTORYHMÄN KONSULTOINTI

Toimitusjohtaja ja hänen ryhmänsä ovat keskiössä.  Tiedämme tutkittuna tosiasiana, että Task-Oriented-Team-Building todella toimii. Kun johtoryhmä yhdessä konsultin tukemana prosessoi strategian tuottaman arvon, organisaation muutostarpeet ja tuloksellisuuden organisoinnin,
80% henkilöpaineista ja väärinymmärryksistä on pois.

Lue lisää...

ERITYISKYSYMYSTEN KONSULTOINTI

On tavanomaista, että erityiskysymykset muuttavat monella tavalla onnistumisen designia ja sen menestyksekästä johtamista.

Tyypillisiä muutospaineita aiheuttavat siirtyminen asiakaskeskeiseen toimintamalliin, jota digitaalisuus muuttaa olennaisesti. 

Lue lisää...