Uuden oppiminen lisää kilpailukykyä – Näin edistät uraasi opiskelemalla työn ohessa

Jo seitsemän vuotta kestänyt talouden laskukausi on synnyttänyt ennen kokemattoman vaihtuvuuden ja työpaikkojen kadon suomalaisten yritysten johdossa. Työelämän murroksen pyörteissä syntyy kuitenkin myös mahdollisuuksia onnistua muuttuneissa uusissa tehtävissä ja edetä omalla uralla.

Voidaksemme hyötyä mahdollisuuksista kurkottaa uudelle osaamisen tasolle joudumme kehittämään itseämme. Meidän on pystyttävä omaksumaan lisää tietoa ja uusia taitoja.

Nykyisin liiankin moni asia vaatii kuitenkin huomiomme. Toisin sanoen, meillä on entistä niukemmin aikaa sekä tekemiseen että oppimiseen. Mutta vähentääkö jatkuva tekemisen paine tarvetta oppia uusia asioita? Ei suinkaan. Sen sijaan tämä paine asettaa uudenlaisia vaateita tavallemme kouluttautua.

Keskeisiä uusia vaateita työn ohessa opiskeluun on ainakin kolme. Mitkä taidot aidosti auttavat suoriutumaan uusista tehtävistä, miten tuottaa työnantajan organisaatiolle käytännön lisäarvoa opiskelemalla ja kuinka rytmittää opinnot juohevasti työhön ja vapaa-aikaan?

Ensiksi, opintojen sisältö ja toteutuksen kesto täytyy sovittaa nykytaitojesi ja huomisen tehtäväsi tai tilanteen vaatimusten mukaan. Yksilöllisen ohjelman tulee vastata henkilökohtaisiin tarpeisiin kehittää osaamista. Opetusohjelman tulee sisältää runsaasti valinnaisia jaksoja.

Toiseksi, sinun on näin hankituilla valmiuksillasi voitava ratkaista jokin merkittävä organisaation ongelma, joka syntyy jatkuvien muutosten myötä. Tämän ongelman taustan ja ratkaisun joudut kirjallisesti perustelemaan. Ratkaisun sujuva esittäminen viestii selkeästä, parhaita käytänteitä hyödyntävästä ja luotettavasta hankkeesta. Tällöin itsenäisesti tekemäsi kirjallinen opinnäyte tuottaa välitöntä hyötyä organisaatiolle.

Kolmanneksi, oppimisen askellus hyödyntämällä valinnaisia opetusosioita ja vapaata aikataulua mahdollistaa etenemisen omaan tahtiin työtilanteesi ja vapaa-aikasi tarjoamissa puitteissa.

Oppimisen suurin hyöty toteutuu kiinteällä yhteistyöllä sinun ja työnantajasi välillä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin oma vahva sitoutumisesi oppimaan uutta läpi koko elämäsi. Sillä varmistat oman kilpailukykysi työmarkkinoilla.

 Pertti Aaltonen (@Pertti_Aaltonen) toimii eMBA-ohjelmajohtajana VIA Groupissa.

Blogi on julkaistu alun perin LinkedIn Pulsessa