Monthly Archives: toukokuu 2013

Mikä muuttuisi, jos yritystänne johdettaisiin kuten Applea?

Tänä vuonna vierailu Harvardiin osui herkkään hetkeen. Vain viikko oli kulunut Bostonin pommeista, kun VIA Senior Leadership in Action -ohjelman jakso Harvardissa alkoi. Kello 14.50 pysähdyimme ja vietimme hiljaisen hetken uhrien muistolle – niin kuin teki koko Boston. Professori Stefan Thomke Harvard Business Schoolista otti ensimmäiseksi casekseen Applen ja avasi yhdessä osallistujien kanssa syyt, joihin

Johtamisotteella jytyä strategian läpivientiin

Pk-yritysten merkitys Suomessa kasvaa ja teknologiateollisuuden pk-yritykset panostivat liikkeenjohtonsa kehittämiseen Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä yli tuhat on pieniä ja keskisuuria. Valtaosa pk-yrityksistä on kotimarkkinayrityksiä, pienempi osa niistä toimii vientisektorilla. Pk-yritysten osuus suorasta viennistä on noin 20 %. Esimerkiksi Ruotsiin (osuus 30 %) ja Saksaan (liki 50 %) verrattuna suomalaisissa pk-yrityksissä on suuri kasvupotentiaali, josverrataan pk-yritysten viennin osuutta

Niskalenkki strategiasta – pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen –kirja

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa yrityksen ja strategian, jolla yritys pyrkii menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Samalla strategian käytäntöön viennin varmistaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Yritysjohdon on välttämätöntä panostaa tulevaisuutta ennakoivaan johtamiseen ja toimintaan. Johtajan on johdettava tehokkaasti sekä asioita että ihmisiä pitkällä aikajänteellä kuin myös operatiivisesti jokapäiväisessä toiminnassa. Niskalenkki strategiasta – pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen –kirja tarjoaa pienten ja

Johtamisen PELIKIRJAn ideoita hiottiin yhdessä Luolamiehessä

Johtamisen PELIKIRJA on suomalaisen johtamisen suurhanke. Ainutlaatuisella kirjahankkeella on noin 200 kirjoittajaa, jotka hyödyntävät tutkittua 25 000 vuoden kokemuspankkia. Kolmannes heistä kokoontui Dipolin Luolamieheen hiomaan tilastollisesti painotettuja löydöksiä kirjoituskuntoon. Vuosi sitten aloitettu Johtamisen PELIKIRJA –hanke perustuu Suuren suomalaisen johtamistutkimuksen tulosten hyödyntämiseen. Prosessissa kootaan kirjan co-creatorien käytännön kokemukset yhteen. Tarkoituksena on koota johtamisen olennaisista asioista ne ideat,