Ylimmän johdon rooli johtamisen muotoilijana

Ennen johtaminen oli Leadership 1.0. Se keskittyi johtajan piirteisiin ja ominaisuuksiin. Johtamisessa ratkaisuna nähtiin olevan valita oikeilla ominaisuuksilla varustettu johtaja tehtävään. Monet uskoivat, että johtaminen on synnynnäinen ominaisuus.

Leadership 2.0 oli lähtökohdaltaan käyttäytymistieteellinen. Johtajan johtamistyyli oli kehittämisen, mittaamisen ja vaikuttavuuden keskiössä. Tunnistettiin, että johtaminen on taito, jossa jokainen voi kehittyä.

Leadership 3.0 on nyt kuumassa keskiössä.

Lähtökohtana on meneillään oleva vallankumouksellinen kehitys ympäristössä, joka rajusti lyhentää menestyskaaria, tappaa yrityksiä ja asettaa kontekstilähtöiset vaateet johtamiselle. Niitä tyypillisesti ovat nopeammat tulokset, ketteryyden vaade, muutoksen nopeus. Tarvitaan fast & agile company.

Asioita irrallisina asioina johtava johtaja on aivan liian hidas menestyäkseen.

Tight integration, asioiden tiivis yhteen kytkentä on yksi keskeisistä avaimista. Oma toimintamme kytketään tiukasti asiakkaiden tarpeisiin, arvon luominen tiiviisti ihmisiin, strategia tiukasti muutokseen ja operatiiviseen toimintaan, eri funktiot tiukasti tukemaan liiketoimintaa, seuranta tavoitteisiin ja palkkiot yhä fiksummin siihen, mitä halutaan saada aikaan.

Mittarit eivät voi olla irrallisia. Ne on johdettava strategiasta ja samalla kytkettävä tiukasti operatiiviseen tavoiteasetantaan ja ohjaukseen. Tätä tukevan systeemin on toimittava. Johtamisjärjestelmän on palveltava saumattomasti johtamisprosessia – niin johtamisjärjestelmän kuin johtamisprosessin on palveltava johtamista.

Ylimmän johdon keskeiseksi osaamisalueeksi tulee leadership design. Mutta sitä on mahdoton tehdä ilman, että management design toimii ja tukee leadership designia.

Suomenkielisinä olemme helpommassa asemassa, koska puhumme johtamisesta, mikä sisältää sekä leadershipin että managementin. Anglosaksit ovat alkaneet puhua managerial leadershipistä, ikään kuin he olisivat tulossa Suomen linjoille johtamisen terminologiassa!

Oli kysymys Johtaminen 3.0:sta tai Managerial Leadership 3.0:sta, viesti on saman suuntainen johtajalle ja erityisesti ylimmälle johdolle. Johtamisen design, johtamisen muotoilu on tehtävä niin, että se integroi palaset herkäksi, vankaksi ja dynaamiseksi johtamisen platformiksi.

Ylin johto vastaa siitä, että johtamisen pohja ei petä. Muuten vaihtoehdon ”change or die” edessä halukkaillakin liidereillä on organisaatiossa valittavanaan vain jälkimmäinen vaihtoehto.

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen) on VIA Groupin toimitusjohtaja sekä johtamisen tutkija, kehittäjä ja tietokirjailija. Lisää Tero Kauppisen blogeja voi lukea painamalla tästä.

Löydät VIA Groupin myös FacebookistaTwitteristä ja YouTubesta.