Monthly Archives: lokakuu 2008

Business Case oppimisen ja soveltamisen punaisena lankana

VIA Leadership Academyn VIA Leadership in Action -kehittämisohjelman punainen lanka on osallistujan omasta vastuualueesta rakennettava Business Case ja sen toteuttaminen omassa organisaatiossa. Jokainen osallistuja valmistelee jo ennen ohjelman alkua konkreettisen, kattavan kuvauksen omasta organisaatiostaan ja vastuualueestaan. Syntynyt aineisto puretaan, arvioidaan ja testataan vaiheittain, jonka jälkeen se valetaan uuteen muottiin. Tuloksena on osallistujan omaa työtä suoraan

Mistä löytyvät ostajat myytäville yrityksille?

– Kun veden virtaus joessa nousee kuudenteen asteeseen, siinä ei voi enää venettä ohjata, sanoo Cameron Turner, CDI Canadan johtava partneri. Kuvaavaa taloudelliselle tilanteelle oli, että kun CDI Global piti vuotuista partnerikokoustaan lokakuun alussa 2008 Niagaran putouksilla Kanadassa, pörssin käyttäytyminen muistutti Niagaraa. CDI Global on yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen partneriyritysten verkosto. VIA Group on samalla CDI