Miten lisäarvokäyrä taivutetaan ylöspäin? Nämä neljä keinoa ratkaisevat

Yritykset on luotu synnyttämään lisäarvoa, tekemään enemmän tulosta kuin tuloksen tekemiseen tarvitaan panosta. Toimitusjohtajan rooli on saada tuo kaikki tapahtumaan – eli saada lisäarvokäyrä taivutettua osoittamaan ylöspäin.

Se ei kuitenkaan tapahdu helposti. Monet eivät pysty siihen, ”vaikka heidän elämänsä riippuisi siitä”, kuten yhdysvaltalainen johtamisguru Sandy Ogg asian ilmaisee. Ogg, konsulttiyritys CEO.worksin perustaja ja toimitusjohtaja, tietää mistä puhuu.

Kansainvälisten menestyjäyritysten johtamistyötä vuosia tutkinut Ogg nimittäin vastaa operatiivisena partnerina sijoitusjätti Blackstonen omistamien noin 100 yrityksen johtamisen kehittämisestä. CEO.worksin kanssa tekemänsä tutkimustyön perusteella hän havaitsi, että huolellakin valituista toimitusjohtajista vain 47 prosenttia onnistui tehtävässään.

Kaikilla toimitusjohtajilla oli näissä tapauksissa selkeät tavoitteet. Normina ja keskeisenä tavoitteena Blackstonella on kaksinkertaistaa omistetun yrityksen arvo viidessä vuodessa.

Mitä voimme oppia maailman kannattavimmaksi pääomasijoittajaksi mitatulta Blackstonelta vastaavien tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten tarvittava ketteryys ja nopeus lisäarvon luomiseen saadaan aikaiseksi?

Alla neljä keskeistä keinoa, joilla lisäarvokäyrä saadaan käännettyä.

 ”Intense Alignment”

Tiukka yhdensuuntaistaminen on tarpeen eri tavoitteiden välillä, mutta myös voitettavien taisteluiden, niiden voittamiseen tarvittavien mahdollistajien ja edelleen energisoivan johtamisen välillä.

Tekeminen pitää saada linjaan tavoitteiden ja niiden takana olevien strategioiden kanssa. Yhdensuuntaistamisen lisäksi suuressakin organisaatiossa on säilytettävä selkeä ja innostava fokus.

Löysyys, lepsuus tai osaoptimoinnin salliminen vähentävät mahdollisuuksia luoda lisäarvoa.

”Connecting Talent to Value”

Kun asiat suunnitellaan erillisinä, muutokset kestävät liian kauan. Helposti syytetään kulttuuria. Johtamatta jääneenä kulttuuri halaa kuoliaaksi, ainakin johtajan uran.

Ihmisten johtaminen ei ole erillinen asia. Intense alignment tulee rakentaa paitsi päätösten ja suunnitelmien myös niihin liittyvien ihmisten, roolien ja yksiköiden välille.

Vaateet tulevat liiketoiminnasta ja voitettavista taisteluista. Ilman oikeaa osaamista ja taitoja organisaatio ei pysty vastaamaan vaateisiin, eli voitettavat taistelut jäävät voittamatta.

”Accelerating Value Creation”

Nopeus on muuttuvissa olosuhteissa toimitusjohtajan pelastusrengas.

Lisäarvon syntymisen kiihdyttäminen, muita nopeampi kasvu ja ketterämmät reaktiot edellyttävät ohjaimien toimivuutta.

Johtaminen on prosessi, jonka designista toimitusjohtajan tulisi ottaa täysi vastuu. Työkalujen, informaation, askelten ja johtamisprosessin uskottavuuden yhteensovittaminen laajahkossa organisaatiossa on haasteellinen tehtävä.

Ilman hyvää designia, sitä että toimitusjohtaja ja johtoryhmä ottavat vastuun johtamisen johtamisesta, johtaminen ei toimi. Se väistämättä näkyy myös lisäarvon luomisessa.

”Winning Leadership”

Jotta intense alignment asioiden välillä sekä liiketoiminnan ja organisaation välillä saataisiin aikaan ja osaaminen linkitettyä arvon luomiseen, tarvitaan osaavaa johtamista.

Johtaminen on niin ratkaisevassa roolissa nopeuden ja ketteryyden luomisessa, että sitä voi hyvästä syystä kutsua voittavaksi johtamiseksi.

Voittava johtaminen merkitsee sitä, että kaikilla organisaatiotasoilla tulee tapahtua taitavaa, yhteen orkestroitua ihmisten johtamista (leadership).

All level leadership tarkoittaa sitä, että ihmisten johtamisessa kaikilla esimiestasoilla on sama kieli ja käsitteet. Eri esimiestasot osaavat pelata yhteen johtaessa ihmisiä ja ihmiset ymmärtävät esimiestoimintaa kohti kiihdytettyä lisäarvon luomista.