Monthly Archives: joulukuu 2008

Johtamisen auditointi – terävämmin kohti tuloksia

On hämmentävää, kuinka vähän johtamisen auditointia on hyödynnetty suomalaisissa organisaatioissa. Numeroita, asioita ja prosesseja auditoidaan laajasti niin sisältä kuin ulkoakin, mutta keskeisimmät tuloksiin johtavat tekijät – johtaminen ja oikein kohdistetut toimenpiteet – saavat kovin niukasti huomiota. Kilpailuedun saavuttaminen edellyttää, että johtamista johdetaan. Onnistuminen tulee varmistaa johtamista mittaamalla ja kehittämällä. Miksi se ei riitä, että asiat