Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää Slide Lue lisää

Leaders’ Business school

VIA LEADERS’ BUSINESS SCHOOL

Nykyisessä toimintaympäristössä vaaditaan toimintatestattuja malleja, työkaluja ja osaamista, joka auttaa johtajaa tositilanteissa. Leaders’ Business School ei ole johtamisen peruskoulu. Se on rakennettu urallaan jo kokeneelle johtajalle, päällikölle, esihenkilölle, joka haluaa tehdä nopean ja ketterän vaikuttavuusloikan vastuualueellaan – ja samalla omalla urallaan.

Lue lisää...

VALMENNUKSET

LEADERSHIP & INFLUENCE

Avainhenkilöiden roolin ja valtapohjan kirkastaminen, arvoa synnyttävän fokuksen ja prioriteettien luominen sekä vaikuttamistaidot.

Lue lisää...

GASELLIJOHTAMINEN

Gasellijohtaminen on kaksipäiväinen valmennusohjelma, jonka painopiste on managementissa, eli asioiden johtamisessa ja strategisen ketteryyden rakentamisessa. Ohjelma antaa työkaluja toimintaympäristön tarkasteluun ja strategisen näkemyksen muodostamiseen.

IHMISTEN JOHTAMISEN PELIKIRJA

Pelikirja on kaksipäiväinen valmennusohjelma, jonka painopiste on leadershipissä, eli ihmisten johtamisessa. Ohjelma tarjoaa työkaluja ihmisosaamiseen ja energian johtamiseen.

VOITTAVA JOHTAMINEN

Voittava johtaminen on kaksipäiväinen valmennusohjelma, joka keskittyy sekä management- että leadership -taitojen kehittämiseen.

TOIMITUSJOHDON
VOITTAVA JOHTAMINEN

Toimitusjohdon Voittava johtaminen on kaksipäiväinen valmennusohjelma, joka keskittyy sekä management- että leadership -taitojen kehittämiseen.

EXPONENTIAL VALUE CREATION

Kaksipäiväisen työpajan tarkoitus on kahdeksan moduulin avulla luoda diagnosoitu, benchmarkattu ja priorisoitu kuvaus siitä, MIKSI ja MITÄ osallistujan organisaatiossa tulee tehdä, jotta se kykenee toteuttamaan eksponentiaaliseen arvonmuodostukseen tähtäävän muutoksen.

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS

Tärkeä ja hyvin erilaistava piirre Leadership Academyn ohjelmissa on osallistujan kannalta se, että hänellä on mahdollisuus saada kokenut konsultti henkilökohtaiseksi koutsiksi.

KOULUTUSOHJELMAT

Kokenein tarjoaa uusinta ja tehokkainta koulutusta

Olemme erikoistuneet todellisia tuloksia tuottavaan ja arvoa synnyttävään johtamiskoulutukseen sekä Value Coachien valmennukseen ja organisaatioiden kyvykkyyden kehittämiseen.

VIA Group on maamme kolmen kokeneimman konsulttitalon joukkoon kuuluva kehittämisyhtiö, joka perusti Leaders’ Business Schoolin vuonna 1988 edistämään johtamisosaamista maassamme.

VIA LEADERSHIP IN ACTION

VIA Leadership in Action -kehitysohjelma varustaa uraansa vakavasti kehittävän johtajan strategisella näkemyksellä, ammattilaisen uusimmilla työkaluilla ja kilpailukykyä luovalla osaamisella.

VIA SENIOR LEADERSHIP IN ACTION

SLA-ohjelma on markkinoiden ykkösohjelma toimitusjohtajille ja heidän johtoryhmilleen.

Varsinainen kehitysohjelma on noin vuoden mittainen, mutta oman kehityssuunnitelman toteutumista seurataan vielä toisen vuoden ajan ohjelman jälkeen.

EXPONENTIAL LEADERSHIP

Johtamisen värisuora jokerilla. Kiireiselle johtajalle sopiva design.
Businessverkostoa luova kokemus. Ideat käytäntöön vievä uudenlainen prosessi.

CERTIFIED VALUE COACH

Value Coach tuo uudenlaista voimaa, vaikuttavuutta ja kilpailuetua.  Nyt organisaatio voi tehokkaasti siirtää niin osaamisen, menetelmät, työkalut ja teknologian kuin niiden jatkuvan ylläpidon organisaation sisäiseksi kyvykkyydeksi.

VIA eMBA

EXECUTIVE MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION

VIA eMBA:n tavoitteena on johtajan kasvun vauhdittaminen

Kehitysohjelma heille, jotka haluavat yhdistää yrityksen tai sen osa-alueen kasvun kääntämisen eksponentiaaliselle kasvukäyrälle sekä oman johtamisosaamisensa kehittämisen.