Slide Lue lisää Lue lisää

JOHTAMISEN DIAGNOSTIIKKA
JA MITTAAMINEN

JOHTAMISEN TYÖKALUT KÄYTTÖÖN

VIA Groupilla on käytössään ammattimaiset johtamisen mittaamiseen ja diagnostisointiin liittyvät välineet. Käytämme niitä sekä konsultoinnin että valmennuksen kanssa yhdessä.

Diagnostiikka ja mittaus kattavat teemat aivojen toimintamallin mittaamisesta hallitustyöskentelyn benchmarkkaukseen ja 360°-johtamisprofiilista organisaation muutosmoottoreihin.

AIVOJESI TOIMINTAMALLIN MITTAUS JA TULKINTA

Your Brain Dominance. Ajatteluasi hallitsevien mallien ja riskien tunnistaminen on avain itsetuntemukseen ja antaa johtoryhmälle aivan uuden polun tiimiytymiseen ja vahvuuksiensa tuntemiseen.

HALLITUSTYÖSKENTELYN MITTAUS

Board Feedback Benchmark, BFB, on hallituksen itsearviona osa hyvää hallinnointitapaa. Se tapahtuu yleensä kerran vuodessa, mutta voidaan helposti toteuttaa useamminkin.

VOITTAVA JOHTORYHMÄ MITTAUS

Winning Leadership Team on mittaus, jolla voit ammattimaisesti tunnistaa asioiden tärkeyden ja kehitystarpeen sekä auttaa johtoryhmää toteuttamaan roolinsa. Johtoryhmän toimivuus on keskeinen menestystekijä organisaatio njohtamisessa. Tarve arvioida omaa toimintaa johtoryhmässä on ilmeinen.

TOIMIVIEN TIIMIEN MUUTOSMOOTTORI

Change Engine on tiimeille, projekteille, toiminnoille ja ryhmille tarkoitettu jatkuvan kehittämisen väline. Se aktivoi muutoksen, pitää ihmiset vastuullisina ja fokusoi dialogin olennaisiin asioihin. Change Engine -tulokset ovat keino myös mitata askelia, toimintaa ja muutosta.

JOHTAMISEN 360°-MITTAUS

Leadership 360° Profile mittaa kattavasti sekä manageriaalisen että leadership-osuuden johtamisesta. Mittaamisen kohde saa itse asiassa kolme mittaustulosta. Vertailut tuhansien johtajien datapankkiin antaa tuloksille lisäenergiaa.

JOHTAMISTYYLITESTI

Leadership Style Effectiveness mittaa paitsi tyylirakenteen, myös sen, kuinka tehokkaasti mitattava käyttää eri tyylejä, miten hän tunnistaa johdettavien valmiuden ja millaisia riskejä hänen johtamiseensa sisältyy.