Miksi CEO Leadership on erilaista: Tiukka yhdensuuntaisuus

Toimitusjohtaja oppii johtamisen yleensä ennen kuin hän saa tilaisuuden johtaa toimitusjohtajana organisaatiota. Väistämättä hän tuo alemmilla organisaatiotasoilla oppimansa mukanaan uuteen tehtävään.

Toimitusjohtajalla on valtaa enemmän kuin muilla organisaatiossa ja mahdollisuus myös vaikuttaa. Hän pystyy säätämään rooleja, systeemejä, tekemään valintoja ja linkittämään strategiat ihmisiin. Lyhyesti sanottuna toimitusjohtaja luo edellytykset muille johtaa. Tämä on keskeinen ero toimitusjohtajan johtamisessa (CEO Leadership).

Ensimmäinen askel on luoda organisaatioon tiukka yhdensuuntaisuus (intense alignment). Toimitusjohtaja ei ripusta erilaisia värillisiä nauhoja kattoon liehumaan tuulessa, vaan kutoo ne tiiviiksi kankaaksi, kudelmaksi jonka loimet ja nauhat muodostavat tiheän kokonaisuuden.

Tiukalla yhdensuuntaisuudella tarkoitetaan sitä, että liiketoimintamalli on linjassa markkinoiden mahdollisuuksien kanssa, eri strategiset valinnat ovat linjassa keskenään, sisäinen toimintamalli on linjassa ulkoisen liiketoimintamallin kanssa, organisaation kyvykkyys on linjassa strategian vaateiden kanssa.

Tiukkaan yhdensuuntaisuuteen kuuluu myös se, että mittarit ovat linjassa sekä strategian että organisaation roolituksen kanssa, ja että tuloksiin johtavat mittarit (leading indicators) ovat linjassa tulosmittareiden kanssa. Ja tietysti että niitä kaikkia pystytään mittaamaan. Ja että mittareita ei ole liikaa.

Valitettavasti johtamisprosessi usein vuotaa, yhdensuuntaistamisen design on jäänyt tekemättä ja tapahtuu merkittävää hävikkiä johtamisen vaikuttavuudessa.

Johtamisen G-voima (General Force) syntyy siitä, että yksittäiset johtamisen tekijät tukevat toisiaan. Tämä on tärkeää, sillä johtamisen vaikuttavuudesta 43-65 prosenttia latautuu G-tekijään, sen G-tekijän osa-alueiden tiukkaan yhdensuuntaisuuteen.

Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation johtamisen toimivuudesta. Hänen ensimmäinen tehtävänsä on luoda tiukka yhdensuuntaisuus, myös G-tekijään luodakseen siitä positiivisen G-voiman. Kun tämä on tehty, voi toimitusjohtaja ottaa askeleen 2.

Kolmen kysymyksen koe:

1. Onko organisaatiossasi tiukka yhdensuuntaisuus strategian ja sen toteutuksen välillä?
2. Tukeeko johtamiskulttuuri ja sen mukana organisaatiokulttuuri tarvittavaa muutosta?
3. Onko johtamisen vaateet tehty näkyviksi ja saavatko organisaation esimiehet mitattua säännöllistä palautetta siitä, miten he johtamisen vaateet täyttävät?


Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen) on VIA Groupin toimitusjohtaja sekä johtamisen tutkija, kehittäjä ja tietokirjailija. Kirjoitus on osa Kauppisen blogisarjaa ”Miksi CEO Leadership on erilaista”.