Monthly Archives: huhtikuu 2008

Akava takoo tulevaa mallintamalla lisäarvon luomisen ja mittaroimalla sen uudentyyppiseen tuloskorttiin

– Tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun ne ensin selkeästi määritetään. Itse asiassa strategiset valinnatkin on helpompi tehdä, kun visiotavoitteet on määritelty niin, että niistä syntyy yhteinen mielikuva. Järjestöt kärsivät monesti liian yleisesti tai epämääräisesti ilmaistuista tavoitteista. – Akavan missio, visiotavoitteet ja strategiset valinnat on tehty. Strategian ydin on kiteytetty lisäarvoa luovaksi järjestömalliksi, jonka avulla Akavan

Syväsukellus johtajan aivoihin

Komentohuone, josta ohjaavat ajatukset lähtevät, sijaitsee johtajan aivoissa. Avainkysymys onkin, kuka tai mikä johtaa komentohuonetta. Useimmissa aivojen toimintaa kuvaavissa malleissa on vasen ja oikea aivopuolisko; jo fyysinen kuva aivoista houkuttelee puhumaan aivopuoliskoista. Vasen on looginen ja oikea luova puolisko. Ei ole ollenkaan sama, miten johtaja ajattelee, mihin hän uskoo, miten hän hahmottaa tulevaisuuden tai miten

Julkinen sektori tarvitsee hyvää johtamista enemmän kuin yksityinen

Aluehallinnossa on meneillään suuri uudistus. Eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä pohditaan ja järjestellään uudelleen. Tehtävät eivät vähene, mutta hallinnon virtaviivaistaminen ja toiminnan tehostaminen ovat välttämättömiä myös täällä, koska toimintaympäristö monimutkaistuu ja kansainvälistyy vauhdilla. Maakuntajohtaja Asko Peltola halusi virittää oman organisaationsa valmiiksi vastaamaan muutoksiin – millaisia ne sitten lopulta ovatkaan. Julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatiossa hyvä johtaminen on