Ylimmän johdon näkemys on päivitettävä

Johtamisajattelu luo rajat kasvulle

Ihminen tekee sen ja vain sen, mihin hän uskoo. Sen vuoksi se, mihin ihminen uskoo, on hänen totuutensa.

Johto on asettanut ajattelulleen ja uskolleen rajat, joita se ei itse edes huomaa. Samalla johto rajaa olennaisesti omaa vaikuttavuuttaan.

Erityisesti toimitusjohtajan tulisi kalibroida ajattelunsa, koska hänen ja hänen johtoryhmänsä uskomukset ja alitajuiset opitut mallit saattavat olla suurin este organisaation menestymiselle ja kasvulle.

Suurin tarve monilla organisaatioilla on löytää kasvupolku menestykseen. Kansantaloudelle – siis meille kaikille – yritysten vauhdikas kasvu olisi tervetullutta juuri nyt.


Miten rajat luodaan?

Toimitusjohtaja oppii johtamisen tavat ja keinot, ennen kuin hän saavuttaa toimitusjohtajan aseman. Varhaiset kokemukset luovat elämän ajan säilyviä uskomuksia, käytäntöjä ja tapoja. Onnistumisista luodaan käyttäytymismalleja. Tässä suhteessa johtaja on samanlainen kuin kuka tahansa ihminen.

Jos ihminen on huonon johtamisen kohteena, hän helposti painaa sen mieleensä: ”Noin minä en ainakaan toimi, kun olen vastaavassa asemassa.”

Kopioimme ja leimaudumme niin johtamisessa kuin muussakin käyttäytymisessämme.

Toimitusjohtaja johtaa kuten muutkin organisaatiossa. Hän harvoin tunnistaa kaikki vaateet, jotka toimitusjohtajan rooliin liittyvät. Uusin tutkimus ehdottaa, että johtamista tulee tarkastella vaateista käsin merkittävästi laajempana ilmiönä kuin perinteisesti on tehty.

Meneillään oleva älykäs vallankumous ja digiaika muuttavat liiketoimintamalleja ja kyvykkyysvaateita niin paljon, ettei perinteiseen budjettipohjaiseen tulosjohtamiseen uskovilla ole edes mahdollisuutta voittamiseen.


Vaikuttaako johtaminen 20 vai 80 prosenttia?

Edes johtamisen oppikirjat eivät aina auta oivaltamaan johtamisen kokonaisvaikutusta.

”Virallinen”, akateeminen totuus monissa kirjoissa edelleen on, että johtamisella vaikutetaan organisaation lopputulemiin noin 20 prosenttia. Kun johtamista katsotaan kapeasta, käyttäytymistieteellisestä akateemisesta siilosta, prosentti pitää paikkansa.

Käytännön johtajien arvioiden keskiarvo on lähempänä 80 prosenttia. Johtaminen on heidän mukaansa vaikuttavin yksittäinen asia, jolla organisaation tuloksellisuutta voidaan muuttaa.

Jompikumpi on väärässä. Joko johtamisen professori tai sitten korkeita palkkioita maksavat hallitukset.

Käytännön elämästä voi asiaan saada vinkin oikeasta vastauksesta. Miten on mahdollista, että suuri organisaatio kääntyy kannoillaan ja tappiot muuttuvat voitoiksi, jos johtamisella on vain 20 prosentin vaikutus?

Uusin johtamistutkimus hyllyttää perinteiset uskomukset. Johtaminen vaikuttaa joka tapauksessa yli puolet siihen, millaisia lopputuloksia organisaatio tuottaa.


Ylimmän johdon näkemys on päivitettävä.

Kuta nopeammin ylimmän johdon johtamiskäsitys päivitetään, sitä parempi se on – heille itselleen, yrityksille, organisaatioille, omistajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle.

Koska johtamisella on merkittävä vaikutus, sen kehittymisen hyödyistä hyötyvät kaikki sidosryhmät.

Johtamisen voi muuttaa vain hän tai he, joilla on valta tehdä se. Toimitusjohtaja ja hänen johtotiiminsä on avainasemassa. Ilman heidän tiedostamistaan ja muuttumista johtaminen ei muutu.

Viimeinen puolitoista vuotta on tämän kirjoittajalle ollut näkemistä selkeyttävä ja oivalluksia herättänyt kokemus.  Sen ajan olen kirjoittanut amerikkalaisen johtamisguru Sandy Oggin kanssa kirjaa /grow: The CEO’s Guide to Smart Leadership by Design.

Toimitusjohtajan vastuulla on johtamisen design, ei vain se, ”miten minä johdan tuloksekkaasti”. Johtamisen kokonaisvaltainen design mahdollistaa johtamisen koko organisaatiossa, kaikkien esimiesten ja organisaation jäsenten toimesta. Se luo oikeat työkalut ja informaation voittamiseen. Se suunnittelee johtamisprosessin, joka toimii.


Johtamisen designin vaikuttavuus on yli puolet

Ylimmän johdon vastuulla on johtamisjärjestelmän ja johtamisprosessin osien ja kokonaisuuden toimivuus. Kenelläkään muulla ei ole valtaa muuttaa niitä ja luoda uusia pelisääntöjä.

Johtamisen designin toimivuus vaikuttaa muiden johtajien ja esimiesten mahdollisuuksiin johtaa. Taitavinkaan johtaja ei voi voittaa soutukilpailua, jos vene vuotaa ja tappi on kadoksissa. Johtamisen designin toimivuus on mittausten mukaan yli puolet kokonaisvaikuttavuudesta.

Uusi, ajattelun muuttava, kasvuun tähtäävä ja uudet työkalut tarjoava /grow-kirja julkaistaan CEO Leadership Summitissa 10.-11.11.2016 Hilton Helsinki Kalastajatorpalla. Sandy Ogg saapuu New Yorkista kanssani vetämään tilaisuuden. Se on tarkoitettu hallitusten ja johtoryhmien jäsenille ja erityisesti toimitusjohtajille.

Sen jälkeen kun johtamisen design on kunnossa, edelleen ja aina johtamistaidolla ja -osaamisella on ratkaiseva osuus, melkein puolet johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta. Tämäkin taito tulee päivitettyä Kalastajatorpalla.

Lue lisää CEO Leadesrhip tapahtumasta tästä >>

Tero J. Kauppinen
CEO, Managing Partner

tero.kauppinen@viagroup.fi
0400 670 100