Tag Archives: johtamisen johtaminen

Johtamisen arkkitehtuuri

Jokainen IT-asioiden kanssa tekemiseen joutunut ymmärtää, että ilman arkkitehtuuria syntyy parhaimmillaankin tilkkutäkki. Ehkä puhutuin, huonosti toimiva IT-tilkkutäkki maassamme on tällä hetkellä terveydenhoidon IT-järjestelmä, joka tuottaa kustannuksia, tehottomuutta ja harmaita hiuksia. Johtamisen arkkitehtuuria voi hyvin verrata IT-metaforaan. Suuri suomalainen johtamistutkimus paljasti, että johtamisen arkkitehtuuri toteutetaan niissäkin yrityksissä, joissa siihen on tietoisesti panostettu, liian kapea-alaisesti. Monissa organisaatioissa

Ymmärryksen ylempi taso

Tekeminen, tulospaineet ja päivittäinen kiire madaltaa johdon ymmärrystä. Asiat ja tilanteet vievät mukanaan. Vaarana on tyhmentyminen. Ilman ymmärrystä ei synny viisaita päätöksiä. Kun toimintaympäristö rakentaa tiehen mutkan, toimintamalliinsa sitoutunut organisaatio ajaa mutkan suoraksi – ja löytää itsensä ojasta ellei suorastaan allikosta. Edes älykkyys ei suojaa tältä. Tämän ovat niin monet ennen niin menestyvät organisaatiot todistaneet.

Mikä pelastaa yrityksen kun johtoryhmä on arrogantti tai toimitusjohtaja narsisti

Minulla oli mahdollisuus vierailla Motorolassa 90-luvun alussa, kun se oli valittu maailman parhaiten johdetuksi yritykseksi. Meitä oli noin kahdenkymmenen hengen joukko yritysjohtajia ja tapasimme silloisen vastavalitun CEO:n  Chris Galvinin, joka edusti kolmannen polven omistajia. Hänen isoisänsä Paul Galvin perusti Motorolan. Kysyin häneltä:  ”What keeps you awake during the night?”, “What is your biggest problem?” Hän

Johtamisen G-voima* voi estää onnistumisen

Uusin johtamistutkimus löysi johtamisen G-tekijän, jolla on suuri vaikutus johtamisen onnistumiseen. Suurehkossa organisaatiossa G-tekijän vaikutus on jopa kaksi kolmasosaa johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta. Ei ihme, että G-voima voi tehokkaasti myös estää onnistumisen – silloin, kun se ei ole kunnossa. Uusi näkökulma johtamisen vaikuttavuuteen Suurin koskaan Suomessa toteutettu johtamistutkimus tarkasteli johtamista kokonaisuutena. Se ei keskittynyt pelkästään johtajan ja

Johtamisen johtaminen

Kuinka johtamisesta tehdään kilpailukykyä lisäävä tekijä Kirja on tarkoitettu johtamiseen vakavasti suhtautuvalle johtajalle. Ja organisaatiolle, joka haluaa tehdä johtamisesta ylivoimaa luovan tekijän. Johtaminen on keskeinen, onnistumisen kannalta niin elintärkeä prosessi, ettei sen muotoutumista kannata jättää sattuman tai yrityksen ja erehdyksen varaan. Kirja sisältää uusimpaan tutkimukseen perustuvia innovaatioita, kokeneen konsultin kansainvälisessä ympäristössä toimintatestattuja mallinnuksia ja runsaasti

Miksi johtamisen johtaminen

Ylimmän johdon tietoisuuden ja viisauden mittarina voi pitää sen ajattelun tasoa, jolla ylin johto miettii sitä, kuinka saada organisaation muut johtajat ja esimiehet johtamaan. Ylimmässä johdossa ei kysymys ole pelkästään oman johtamisosaamisen tasosta, vaan siitä, mille tasolle ylin johto pystyy johtamisen kehittämään koko organisaatiossa. Johtaminen ei ole pelkästään osaamiskysymys. Se on yhtä hyvin johtamisjärjestelmän toimivuuskysymys.

Seitsemäs kirja uunista ulos

Kirjan tekeminen on kuin lapsen synnytys. Tämänkin kertainen kirjan kirjoitus kesti yhdeksän kuukautta. Kasteessa ”lapsi” sai nimen Johtamisen johtaminen – kuinka johtamisesta tehdään ylivoimaista lisäarvoa luova tekijä Kirjan kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa. Tunteja ja taas tunteja yksin ajatustensa keskellä. Lähteiden tarkistamista, ideoiden miettimistä, case-materiaalin kokoamista. Kirjan kirjoittaminen on valinta. Suuri osa tekstistä syntyi kesällä 2005.