Miksi johtamisen johtaminen

Ylimmän johdon tietoisuuden ja viisauden mittarina voi pitää sen ajattelun tasoa, jolla ylin johto miettii sitä, kuinka saada organisaation muut johtajat ja esimiehet johtamaan.

Ylimmässä johdossa ei kysymys ole pelkästään oman johtamisosaamisen tasosta, vaan siitä, mille tasolle ylin johto pystyy johtamisen kehittämään koko organisaatiossa. Johtaminen ei ole pelkästään osaamiskysymys. Se on yhtä hyvin johtamisjärjestelmän toimivuuskysymys. Siihen vaikuttavat johtamisen työvälineiden ajantasaisuus ja johtamisprosessin laatu. Nämä kaikki ovat seniorijohdon vastuulla olevia asioita. Kun konsulttina katselee organisaatioiden ratkaisuja, joutuu väkisinkin toteamaan, että useat organisaatiot käyttävät monin verroin energiaa, aikaa ja rahaa oppiakseen elämään johtamisesta johtuvien ongelmien kanssa kuin niiden ratkaisemiseen resursseja tarvittaisiin. Ja se on ikävä juttu. Kaikkien osallisten kannalta.