Tag Archives: ylin johto

Miksi johtamisen johtaminen

Ylimmän johdon tietoisuuden ja viisauden mittarina voi pitää sen ajattelun tasoa, jolla ylin johto miettii sitä, kuinka saada organisaation muut johtajat ja esimiehet johtamaan. Ylimmässä johdossa ei kysymys ole pelkästään oman johtamisosaamisen tasosta, vaan siitä, mille tasolle ylin johto pystyy johtamisen kehittämään koko organisaatiossa. Johtaminen ei ole pelkästään osaamiskysymys. Se on yhtä hyvin johtamisjärjestelmän toimivuuskysymys.