Author Archives: Eija Kunttu

On aika uudistaa johtajuuskäsitysten lähtökohdat

Johtajuuskäsitysten painolastina vaikuttavat monet osittaisselitykset. Sitkein niistä lienee käsitys siitä, että johtajana onnistumista ja epäonnistumista selittävät ennen kaikkea tietyt persoonallisuuden piirteet. Erityisesti medialla on taipumus helliä tätä kuvaa, ääritulkinnoissa johtajaa sankarillisena pelastajana tai yrityksensä tai organisaationsa tuhoon vievänä onnettomana looserina. Suurin osa johtajista sijoitetaan toki näiden kahden ääripään muodostaman jatkumon välimaastoon, mutta silti myytti johtajan

”Taivalsin läpi tuulen ja tuiskun”

Toimintaympäristön arvaamattomat muutokset Kaikille tuli tutuksi joulun jälkeiset myrskyt ja niistä seuranneet sähkökatkokset. Ne aiheuttivat merkittävää haittaa niin asiakkaille kuin sähköyhtiöillekin. Sähköyhtiöt ja asiakkaat olivat varautuneet sähkökatkoksien aiheuttamiin haittoihin monin eri tavoin. Siitä huolimatta sähköyhtiöt hallitsivat häiriötilanteet vaihtelevalla menestyksellä. Toiminta on ollut perinteisesti hyvin teknologialähtöistä. Koska sähköverkkotoiminta on monopoliluonteista liiketoimintaa, ovat viranomaiset tarkentamassa sähkömarkkinalakia asiakaspalvelun