Mistä löytyvät ostajat myytäville yrityksille?

– Kun veden virtaus joessa nousee kuudenteen asteeseen, siinä ei voi enää venettä ohjata, sanoo Cameron Turner, CDI Canadan johtava partneri. Kuvaavaa taloudelliselle tilanteelle oli, että kun CDI Global piti vuotuista partnerikokoustaan lokakuun alussa 2008 Niagaran putouksilla Kanadassa, pörssin käyttäytyminen muistutti Niagaraa.

CDI Global on yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen partneriyritysten verkosto. VIA Group on samalla CDI Finland.

– Teimme globaalin tutkimuksen löytääksemme ne yritykset, joiden tase on vahva ja valmis yritysostoihin. Eniten tällaisia yrityksiä löytyy Japanista. Meidän kriteereillämme ostotoimiin valmiita yrityksiä on Japanissa yli 344, kun vastaava luku Iso- Britanniassa on vain 16, sanoo CDI Global UK:n johtava partneri Andrew Baird.

Kurkistan Bairdin listaa Suomen osalta. Vastaavilla kriteereillä käteisrikkaita ja vahvataseisia yrityksiä suomesta löytyi seitsemän kappaletta. Bairdin kriteerit ovat siis varsin tiukat, kuten miljardi käteistä yritysostoihin.


Miksi Japani?

Miksi japanilaiset yritykset näyttävät olevan niin vahvassa kunnossa ja valmiita yritysostoihin?

– Japani koki pankkikriisin, jota ei tuettu poliittisella roskapankkijärjestelyllä. Seurauksena oli pitkällinen lama ja talouden kriisi. Nyt yritykset ovat kiivenneet kuopasta. On totta, että monet japanilaiset yritykset etsivät ostokohteita, vahvistaa CDI Japanin johtava partneri Radboud Moljin, hollantilainen, joka vastaa organisaatiosta Japanista.

– Japani on kypsä markkina, joka samalla hyvää vauhtia harmaantuu. Dynaamisten yritysten on haettava kasvua ulkomailta, Moljin vahvistaa japanilaisten yritysten ostohalukkuuspotentiaalin.

Käytännössä Japanin yritysten tila johtaa siihen, että myytäviä yrityksiä tullaan tarjoamaan japanilaisille ostajille entistä paljon useammin.

– Olemme valmistautuneet siihen, vahvistaa Moljin.


”Tykit jyskävät”

Rotschildien omaisuuksien luojan kerrotaan sanoneen, että ”silloin pitää ostaa, kun tykit jyskävät”. Epävarmat ajat ovat kaukokatseiselle, rohkean viisaalle ja syvätaskuiselle yritysten ostajalle parasta aikaa. Voittomahdollisuudet ovat suurimmillaan silloin, kun on ostajan markkinat.

Talouden ”tykit jyskävät” ja myytäväksi tulee yrityksiä enemmän kuin niille löytyy ostajia.

– Tällaisessa tilanteessa CDI Global voi todella tuoda lisäarvoa pöytään, sanoo Per Vestergaard, CDI Denmarkin johtava partneri, joka itsekin on perustanut kolme pankkia, työskennellyt useissa pankeissa sekä professorina kirjoittanut oppikirjoja yritysjärjestelyistä.

– Mahdollisuutemme löytää ostaja on parempi kuin yksittäisillä toimijoilla tai jopa globaaleilla investointipankeilla, koska pystymme jalkautumaan paikalliseen kulttuuriin yli 50 toimistosta käsin, tarkentaa Tor Morne, norjalainen yritysjärjestelyjen veteraani, joka toimii CDI Globalin määräaikaisena toimitusjohtajana. Hän on myös CDI Norwayn johtava partneri.


Strateginen yhteensopivuus

– Onnistuneessa yrityskaupassa on kysymys enemmästä kuin yritysostosta, sanoo Corporate Development Internationalin, CDI Globalin yli 30 sitten perustanut ja yhtiön emeritus puheenjohtaja Bo Hjelt, joka syntyjään on suomalainen. Hän muutti kaksivuotiaana Ruotsiin ja asuu nykyisin Genevessä.

– Kysymys on strategisesta yhteensopivuudesta, täsmentää Hjelt.

Monien suomalaisyritysten yritysjärjestelyjen partnerina toiminut Bo Hjelt korostaa CDI Globalin filosofiaa, jonka mukaan yli rajojen menevissä yrityskaupoissa on aina mukana molemmissa päissä paikallinen, paikallista kieltä puhuva, kulttuuria ja strategiaa ymmärtävä ammattilainen, minkä lisäksi heillä on käytettävissään globaalit resurssit ja käytännössä kaikkien toimialojen toimiala asiantuntijat. Toimialaasiantuntija siis voi liittyä globaaliin tiimiin mistä maasta tahansa.


Suomi ja CDI Global

CDI Finland on samalla VIA Groupin yksi liiketoiminta-alue. Suomi on verkottunut Norjan, Tanskan ja Ruotsin kanssa yhdessä toimivaksi tiimiksi. Tiimissä on kaksitoista yritysjärjestelyjen kokenutta ammattilaista, mikä tekee CDI Nordicista yhden Pohjolan merkittävimmistä toimijoista.

– CDI Globalin Suomen tiimi on todella kokenut, monia toimialoja hallitseva resurssipooli asiakkaittemme käytettävissä, sanoo Senior Advisor Kari Elo, joka CDI Globalin verkoston avulla on etsinyt tänä vuonna eräälle suomalaiselle asiakkaille teollisuusyritystä ostettavaksi Intiasta ja toiselle tehdasta Kiinasta.

– VIA Groupin asiakas on samalla meidän asiakkaamme. Pidämme suomalaisista yrityksistä yhtä hyvää huolta kuin omista asiakkaistamme, lupaa Ardeshir Contractor, Mumbaista käsin CDI Indian toiminnasta vastaava johtava partneri.

– Kansainvälisen yhteistyön avulla CDI Finland saa käyttöönsä muualla toimintatestattuja malleja. Olen luvannut lähettää USA:ssa kehitetyn ja monissa maissa testatun analysointimenetelmän, jolla yritys voi analysoida, millaisen yrityksen sen kannattaa ostaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös käyttökoulutus, lupaa Harvardista valmistunut CDI USA:n johtava partneri Jeff Schmidt.