Business Case oppimisen ja soveltamisen punaisena lankana

VIA Leadership Academyn VIA Leadership in Action -kehittämisohjelman punainen lanka on osallistujan omasta vastuualueesta rakennettava Business Case ja sen toteuttaminen omassa organisaatiossa.

Jokainen osallistuja valmistelee jo ennen ohjelman alkua konkreettisen, kattavan kuvauksen omasta organisaatiostaan ja vastuualueestaan. Syntynyt aineisto puretaan, arvioidaan ja testataan vaiheittain, jonka jälkeen se valetaan uuteen muottiin. Tuloksena on osallistujan omaa työtä suoraan hyödyntävä strateginen ja operatiivinen oman toiminnan kehityssuunnitelma, jonka avulla johtamisen roolia päästään harjoittelemaan käytännössä omassa todellisessa työympäristössä niin ohjelman aikana kuin sen jälkeenkin.


Hansaprint Oy:n Operations Director Markku Honkanen

Markku Honkanen toteaa, että liiketoimintamallin kautta oma ajattelumalli selkeni. Ymmärrys siitä, mitkä asiat pitää olla kunnossa ja selvitettyinä, jotta toivottu päämäärä saavutetaan ja suunta pidetään kirkkaana. Tämä suhteutettuna omaan Business Caseen avasi uudella tavalla asioiden vaikuttavuussuhteet ja löysin oma työni kannalta juuri ne tärkeät asiat, panostusta vaativat asiat.


Sandvik Mining & Constructionin tuotannonohjauspäällikkö Elina Pyykkö

Ohjelmassa pidin ajattelumallista, jossa lähdettiin liikkeelle visiosta – mielen maisemasta – ja edettiin liiketoimintamallin kautta konkreettisiin mittareihin. Business Casessa näkyvä vahva näkemys visiosta ja hyvin muodostettu liiketoimintamalli ovat auttaneet itseäni tunnistamaan työni kannalta tärkeät painopiste- ja kehittämisalueet. Näiden kautta on ollut myös helppo viestiä tavoitteita selkeämmin ja johtaa parempiin tuloksiin. Moniulotteinen, asiakastyytyväisyyteen tähtäävä tuotantoverkosto vaatii ylivoimaista suorituskykyä – ei vain omalta funktiolta tai organisaatiolta – vaan kaikilta verkoston lenkeiltä.

Erityisen paljon arvostan ryhmän ja kouluttajien keskusteluja sekä palautteita, jotka antoivat minulle mahdollisuuden tutustua hyvinkin erilaisiin liiketoimintamalleihin ja erilaisiin näkökulmiin. Samalla sain käydä läpi johtajuuden ja liiketoiminnan haasteita sekä peilata oman johtajuuteni kehittymiskohteita ja vahvuuksia muiden ohjelmaan osallistujien kokemusten kautta.


Vattenfall Verkon käyttöpalvelujohtaja Jorma Myllymäki

Vattenfall Verkko Oy:ssä on jo pitkät perinteet liiketoimintamallien ja tuloskorttien soveltamisesta käytäntöön. Yhtiömme tavoitteena on tarjota asiakkaillemme helppoa, tehokasta ja luotettavaa verkkopalvelua. Omassa Business Casessani keskityin yhden prosessimme – vikapalveluprosessin – kehittämiseen verkottuneessa palveluntuottajaorganisaatiossa. Konkreettisina tavoitteina oli parantaa samanaikaisesti sekä asiakaspalvelua että toiminnallista tehokkuutta. Määrittelin yhdessä avainhenkilöidemme kanssa prosessille yhtiömme strategian, liiketoimintaympäristön sekä asiakastarpeiden pohjalta mission, vision, liiketoimintamallin ja tuloskortin mittareineen. Vein prosessin liiketoimintamallin ja tuloskortin VIA Lead -työkaluun, joka samanaikaisesti otettiin yhtiössämme käyttöön koko yhtiön, kaikkien prosessien, tiimien ja tukifunktioiden toiminnan ohjauksen välineenä. Olen tyytyväinen saavutettujen tulosten ja parantuneen asiakastyytyväisyyden lisäksi myös oman strategisen ajatteluni kehittymiseen VIA Leadership in Action -ohjelman myötä.