Niskalenkki strategiasta – pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen –kirja

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa yrityksen ja strategian, jolla yritys pyrkii menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Samalla strategian käytäntöön viennin varmistaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Yritysjohdon on välttämätöntä panostaa tulevaisuutta ennakoivaan johtamiseen ja toimintaan. Johtajan on johdettava tehokkaasti sekä asioita että ihmisiä pitkällä aikajänteellä kuin myös operatiivisesti jokapäiväisessä toiminnassa.

Niskalenkki strategiasta – pk-yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen –kirja tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten johdolle kokonaisvaltaisen johtamisen mallin. VIA Groupin kehittämässä Visiosta tuloksiin – mallissa kehittämistyö on jaettu selkeisiin vaiheisiin, joiden läpivientiin kirjassa esitetään työkaluja ja ideoita. Mallia on käytetty kirjan taustalla olevassa viiden pk-yrityksen kehittämishankkeessa, josta on myös koottu mallin soveltamista havainnollistavat esimerkit.

Projektin toteuttamisesta on vastannut Hannele Piispanen, joka on toiminut yli kaksikymmentä vuotta konsulttina VIA Groupissa. Hänen erikoistumisalueenaan on yritysten ja organisaatioiden strategian kehittäminen ja etenkin sen käytäntöön vienti.