KOULUTUSOHJELMAT

VIA LEADERSHIP IN ACTION

16 000 € + ALV.

Esimiehenä ja johtaja/vaikuttajaroolissa onnistuminen on sekä esimiehen itsensä että organisaation kannalta olennaista. Jatkuvasti ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa se on myös haastavaa ja vaatii jatkuvaa osaamisen ja työkalujen kehittämistä. Leadership in Action, LA tukee osallistujan uraa sekä onnistumista.

Valmennusohjelma antaa vastauksia johtamisen eri teemoihin

  1. Johtajuus ja esimiesvaikuttaminen
  2. Johtamiskulttuuri toimintakulttuurin virittäjänä
  3. Strategisen ja operatiivisen johtamisen kytkentä onnistumiseen
  4. Mittariohjaus ja johtamisjärjestelmän eri osa-alueiden yhteensopivuus
  5. Verkoston ja kyvykkyyksien johtaminen
  6. Muutosten johtamisessa onnistuminen
  7. Itsensä johtaminen ja vaikuttaminen

LA-ohjelma säätyy tarpeittesi mukaan; se on rakennettu juuri sinulle.

Yksilöllinen oppimispolkuSinulle rakennettu, sisällöltään yksilöllinen ohjelma ottaa huomioon nykyiset valmiutesi ja tulevien työtehtävien ja omien kehittämistarpeidesi luomat vaateet. Valmennuksen alkaessa sinulle tehdään henkilökohtaisen johtamisvalmiuksien arvio ja omaan rooliin liittyvien kehittymisodotusten kartoitus.

Valmiuksia muutoksen johtamiseenOpiskelu rakentuu VIA-johtamismallin ja siihen liittyvien työkalujen käytön hyödyntämiselle. Kokonaisvaltainen johtamismalli auttaa sinua tunnistamaan liiketoiminnan lisäarvotekijät ja johtamisen avulla jalostamaan ne oman organisaatiosi hyödyksi. Ohjelma kehittää valmiuksiasi tehdä toimintaa merkittävästikin muokkaavia uusia ratkaisuja.

Työkaluja johtajana onnistumiseenOpiskelun painopiste on uusien työkalujen ja mallien käytäntöön viemisessä siten, että sinulle on opinnoistasi todellista ja välitöntä hyötyä omassa työssäsi ja organisaatiossasi. Opintojesi aikana saat tukea kokeneelta valmentajalta ja vertaisverkostolta, joiden kanssa voit pitää yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä.

Monimuotoisia sisältöjäLuentomuotoisen opiskelun ohella opit erilaisten oppimissimulaatioiden ja oppimiscasejen kautta. Oma soveltaminen ja kokemusten vaihto syventyvät uusien viitekehysten kautta. Aineistot ovat käytettävissä printtinä ja netin kautta.

LA-ohjelman neljä ylivoimatekijää

1. Todelliset caset & liiketoiminnan haasteetOhjelmamme avulla uudistat oman organisaatiosi liiketoimintaa. Yritystä/vastuualuettasi analysoidaan käytännössä testatuilla diagnoosityökaluilla. Valmennuksiin sisältyvien Pelikirjojen avulla suunnittelet sekä vastuualueesi kehittämistä, muutosten läpivientiä että oman roolisi kehittämistä suhteessa vastuualueesi kehittämisen vaateisiin, ja rakennat vankat kehittämisehdotukset haluamillesi toiminnan osa-alueille.

2. Henkilökohtainen kehittyminen johtajanaValmennuksen alkaessa tehdään henkilökohtaisen johtamisvalmiuksien arvio ja omaan rooliin liittyvien kehittymisodotusten kartoitus. Ohjelma tuo varmuutta toimia johtajana vaativissakin johtamistilanteissa. Ohjelman aikana saat vankan analyysin omata tilanteestasi johtamistaitojesi ja energiasi suhteen sekä rakennat omien vahvuuksiesi kautta polun, jolla kehittyä yhä paremmaksi johtajaksi tasapainossa oman elämäsi kanssa.

3. Mahdollisuus oppia huippuprofessoreiltaUlkomaanjaksolla voit tavata professoreita, jotka opettavat IMD:ssä, London Busniess Schoolissa, EADA:ssa tai muissa alan huippuinstituutioissa, ja saat uusia näkökulmia johtamisen kehittämiseen.

4. Kokonaisvaltaisuus & joustavuusOhjelmamme on tarkoitettu johtotehtävissä toimiville. Opetussisällöt ovat hiotuneet kokemusten kautta ja tiiviin asiakasyhteistyön tuloksena. Johtamisen vaikuttavuutta kehitetään johtamiskäytäntöjen, -prosessien ja -järjestelmien vaateet huomioiden.

Vuosi ohjelmassa rytmittyy työn lomaan 1-2 päiväisten tilaisuuksien ja henkilökohtaisen sparrauksen avulla kokonaisuudeksi, jossa jokainen voi kehittää johtamistaan omalla vastuualueellaan.

REFERENSSIT

ILMOITTAUDU TAI PYYDÄ LISÄTIETOA: