KOULUTUSOHJELMAT

VIA LEADERSHIP IN ACTION

14 800 € + ALV.

VIA Leadership in Action -kehitysohjelma varustaa uraansa vakavasti kehittävän johtajan strategisella näkemyksellä, ammattilaisen uusimmilla työkaluilla ja kilpailukykyä luovalla osaamisella.

1. Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittyminen
Teemme jatkossa valmistautumisistunnossa henkilökohtaisen johtamisvalmiuksien arvion ja omaan rooliin liittyvien kehittymisodotusten kartoituksen. Räätälöimme tältä pohjalta syventäviä opintoja ohjelman sisältöön liittyen, oheiskirjallisuuden pohjalta tai eMBA-ohjelmamme opintokokonaisuuksia hyödyntäen. Myös ohjelmaan sisältyvää coaching-osiota suunnataan entistä enemmän henkilökohtaisempiin keskusteluihin.

2. Vastuualueen johtamisessa onnistuminen
Ohjelmamoduuleihin on lisätty työkirjat, joiden avulla osallistuja voi entistä paremmin suunnitella paitsi vastuualueensa kehittämistä myös muutosten läpivientiä ja oman roolinsa kehittämistä suhteessa vastuualueen kehittämisen vaateisiin.

3. Digitaalisuus toteutuksessa
Tarjoamme sähköisen oppimisalustan, josta löytyy sähköiset työkirjat ja materiaalit. Osallistujilla on mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia keskenään ja kysyä ohjaajilta kysymyksiä.

4. Modulaarisuus joustavuuden varmistajana
Jaksot on rakennettu modulaarisesti siten, että ohjelmassa on ns. perusosa ja syventävä konsultatiivinen osa. Moduuleja voidaan vahvistaa kirjallisuudella yms. siten, että eMBA:ssa opiskelevat saavat enemmän opintopisteitä oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. LA voidaan myös käydä kahdessa osassa; perusosa (7 500 € + alv) ja syventävä osa (7500 € + alv). Tällaisen järjestelyn varmistaa se, että olemme samalla uudelleen virittäneet julkiset valmennukset osaksi pitkien ohjelmien kokonaisuutta.

5. Yhtenäinen viitekehys lisää vaikuttavuutta
VIA-viitekehys on laajentunut kattamaan johtamisen vaikuttavuutta lisäävät prosessi- ja järjestelmänäkökulmat. Perusmoduulien keskeinen sisältö antaa vastauksia seuraaviin teemoihin: a. Johtajuus ja esimiesvaikuttaminen b. Johtamiskulttuuri toimintakulttuurin virittäjänä c. Strategisen ja operatiivisen johtamisen kytkentä onnistumiseen d. Mittariohjaus ja johtamisjärjestelmän eri osa-alueiden yhteensopivuus e. Verkoston ja kyvykkyyksien johtaminen f. Muutosten johtamisessa onnistuminen g. Itsensä johtaminen ja vaikuttaminen

Syventävät moduulit syventävät kytkentöjä yllä mainituilla osa-alueilla osallistujan omaan johtamiskokonaisuuteen ja niissä kehitetään johtamisvalmiuksia konkreettisten harjoitteiden ja simulointien avulla.

REFERENSSIT

ILMOITTAUDU TAI PYYDÄ LISÄTIETOA: