Avainhenkilöiden roolin ja valtapohjan kirkastaminen, arvoa synnyttävän fokuksen ja prioriteettien luominen sekä vaikuttamistaidot. Monet avainhenkilöt, asiantuntijat ja esimiehet joutuvat vaikuttamaan organisaatiossa eri suuntiin ja myös organisaation ulkopuolisiin toimijoihin ja asiakkaisiin.

Heitä varten on luotu VIA Leadership & Influence -ohjelma, jossa asiat eivät jää ideatasolle, vaan ne sparrataan suunnitelmiksi, joihin he voivat hakea esimiehensä hyväksynnän.

On kysymys kasvuloikasta, jonka avulla strategiat laitetaan toimimaan roolitasolla ja avainhenkilöiden johtamis- ja vaikuttamistaidot viedään uudelle tasolle.

Lataa LI -AIKATAULU Lataa LI -ESITE