Kokenein tarjoaa uusinta ja tehokkainta koulutusta

Olemme erikoistuneet todellisia tuloksia tuottavaan ja arvoa synnyttävään johtamiskoulutukseen sekä Value Coachien valmennukseen ja organisaatioiden kyvykkyyden kehittämiseen.

VIA Group on maamme kolmen kokeneimman konsulttitalon joukkoon kuuluva kehittämisyhtiö, joka perusti Leaders’ Business Schoolin vuonna 1988 edistämään johtamisosaamista maassamme.

Sen ylimmälle johdolle kohdistettu VIA Senior Leadership in Action, SLA -ohjelma on kaksi vuorikymmentä kehittänyt yritystemme ylintä johtoa hyödyntäen professoreita Berkeleystä, Harvard Business Schoolista, IMD:stä, INSEADista, London Business Schoolista, MIT:stä ja Stanfordista yhdistäen ne kokeneiden konsulttien koutsauksen avulla osallistujien vastuualueiden strategiseen ja operatiiviseen kehittämiseen. 

VIA Leadership in Action, LA on keskijohdon taitojen uudelle tasolle nostamiseen tähtäävä valmennus.

Value Coach -valmennus tähtää organisaation sisäisen lähituen luomiseen kouluttamalla sisäisiä koutseja toteuttamaan arvon eksponentiaalista nostamista.

Leaders’ Business Schoolissa on mahdollista toteuttaa osallistujan tarpeiden ympärille rakennettu yksilöllinen Executive Master of Business Administration, eMBA in Managerial Leadership.

Suuri osa koulutuksestamme on kytketty konsultointiprojektien toteutukseen johtamisen avulla, ja näin ollen on tyypiltään organisaatioiden sisäistä koulutusta.