VIA eMBA

EXECUTIVE MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION

Johtajan kasvun vauhdittaminen

Johtamisen vaateet muuttuvat dynaamisessa toimintaympäristössä, jossa eilisen eväillä ei enää edetä. Johtajan on jatkuvasti varmistettava oman osaamisensa ajantasainen laatu ja kilpailukyky. Oman johtamisosaamisen kilpailukyvyn kasvattaminen luo edellytykset yrityksen arvon kasvattamiselle muuttuvassa toimintaympäristössä.

VIA eMBA on kehitysohjelma heille, jotka haluavat yhdistää yrityksen tai sen osa-alueen kasvun kääntämisen eksponentiaaliselle kasvukäyrälle sekä oman johtamisosaamisensa kehittämisen.

Ohjelma tukee kehittymistä excellent-tason johtajaksi. Ohjelman aikana osallistuja saa vankan analyysin omasta tilanteesta johtamistaitojen suhteen ja rakentaa omien vahvuuksien kautta polun, jolla kehittyä yhä paremmaksi johtajaksi tasapainossa oman elämän kanssa.

Yrityksen kasvun vauhdittaminen ja arvon luominen

VIA eMBAn keskeinen osa on yrityksen kehittämishanke, jonka tuloksia mitataan euroilla. VIA eMBA tehdään osallistujalle ja yritykselle johtamisen ja tulosten kehittämisen vuoksi. Ei akateemisen harjoituksen takia.

VIA eMBA tarjoaa ratkaisuja ja työkaluja yrityksen kasvun erilaisiin haasteisiin. Kehittämishanke on business case, jonka hyödyt arvioidaan euroina. Se voi olla strategisen hankkeen läpivienti, uuden bisnesalueen kehittäminen tai vastuualueen kasvun varmistaminen.

Yritykselle tehtävä kehittämishanke voidaan suorittaa myös kahden tai kolmen henkilön yhteistyönä.

Johtajan itsensä kannalta kehittämistyö, jota hän tekisi joka tapauksessa, saa erityisen krediittinsä eMBA-ohjelman suorittamisesta.

REFERENSSIT

ILMOITTAUDU TAI PYYDÄ LISÄTIETOA: