ME OLEMME VIA GROUP


PEKKA NOKSO-KOIVISTO

Senior Advisor, KTT
pekka.nokso-koivisto@viagroup.fi
+358 (0)40 5508736

Pekka Nokso-Koivisto on sekä pankkitoiminnan että korkeakoulusektorin laaja-alainen osaaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus erilaisista asiantuntija- ja johtamistehtävistä.

Kokemukset pankkikonttoreiden johto- ja hallintotehtävissä yli 15 vuoden ajalta pankkitoiminnan erilaisista turbulensseista ja suunnanmuutoksista tulivat tutuiksi. Erityisesti muutosherkkyyden tunnistaminen on jäänyt syvämuistiin.

Uudistuva korkeakoulumaailma sekä toimiminen kauppaoppilaitoksen rehtorina, yliopiston erikoissuunnittelijana että ammattikorkeakoulun koulutusohjelmajohtajana yhteensä yli 25 vuotta näyttivät, että menestyminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja uudenlaisia innovaatioita. Pekka oli pilotoimassa uutta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 2002–2010, kun ammattikorkeakoulut rakensivat Suomeen työelämälähtöistä tutkintokokonaisuutta. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistettiin vuonna 2010 Suomeen. Hän on ollut mukana kymmenien sekä yritysten että julkisorganisaatioiden strategia- ja koulutusprosesseissa.

Pekka on suorittanut sekä kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa että koneinsinöörin tutkinnon Vaasan Teknillisessä Opistossa. Lisäksi hän on käynyt LIFIM-kurssin 155 ja kansainvälisen Bergen Bankin liikkeenjohdon koulutuksen (BBLU). Parhaillaan hän osallistuu VIA Senior Leadership in Action, SLA –ohjelmaan.

Verkostoyritysten organisointi ja niiden johtaminen sekä verkostoyrityksien strateginen kehittäminen verkostoaktivaattoreiden avulla ovat olleet hänen tutkimuskohteitaan. Lisäksi monialaisten opinnäytetöiden ohjaaminen ja arviointi on laajentanut tutkimuksellista ajatusmaailmaa.

Logistiikka- ja kiinteistöalan hallitustyöskentely, erityisesti hallituksen puheenjohtajana, on nostanut ajattelua helikopteriperspektiiviin. Hän on suorittanut hallitustoimintaa tehostavat HHJ ja HHJ-pj -koulutukset ja on myös Hallituspartnerit ry:n jäsen.

Nuorkauppakamari- ja Amerikka-yhdistystoiminnassa hän on ollut aktiivisesti mukana valtakunnan tasolla. Pekka Nokso-Koivisto sai vuonna 1989 nuorkauppakamarin senaattorin arvon ja toimi vuosina 2014-2015 Suomen Senaatin puheenjohtajana.

Terveysliikuntaa hän on harrastanut säännöllisesti avantouinnin, hiihdon ja golfin avulla ja on innokas sekä nais- että miesjalkapallon kannattaja.

OTA MINUUN YHTEYTTÄ