Leadership News 1/2020

EXPONENTIAL™ -innovaatiopajan ”maailman ensiesitys”

Osallistujat tekivät PELIKIRJAN arvon kasvun johtamisesta

EXPONENTIAL Value Creation & Leadership on vankalle, tutkitulle pohjalle rakennettu inspiroiva, käyttötestattu ja uusia konsepteja sisältävä kaksipäiväinen innovaatiopaja.
Ohjelma on tehty vientituotteeksi.

– Tarkoitus on levittää se kansainväliseen käyttöön Euroopassa ja yhteistyökumppanimme, New Yorkissa päämajaansa pitävän CEO.works, Inc:n avulla myös Yhdysvaltain markkinoille, kertoo kehityshankkeesta vastannut Tero J. Kauppinen.

Onnistumisen design vaatii uutta ajattelua

Toimintaympäristö on muuttunut niin, että luotu menestys kestää vain puolet siitä, mitä se ennen kesti. Teknologia muuttaa liiketoimintamalleja MIT:n mukaan nelinkertaisella nopeudella. Toimitusjohtajan uran kesto on tällä vuosituhannella puolittunut.  Muutokset ovat niin merkittäviä, että ne on huomioitava niin strategian, organisaation, suorituksen kuin johtamisenkin designissa.

Smart Revolution luo 3.0-ympäristön, jossa menestyminen edellyttää eri asioiden yhteensopivaa 3.0-designia.

Eksponentiaalinen muutos toimintaympäristössä luo myös eksponentiaalisia mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita hyödyntämään niitä.

Luo voittavan designin ja prioriteetit

EXPONENTIAL™ Value Creation & Leadership on kaksipäiväinen innovaatiopaja, jossa osallistuja priorisoi johtamisen vipuvarret ja muodostaa fokusoidun kuvan siitä, miten hänen organisaationsa ja vastuualueensa voi saavuttaa eksponentiaalisia tuloksia.

Osallistujamateriaali yhdessä mitatun ja benchmarkatun kuvan kanssa omien johtamisen vipuvarsien tilasta antavat pohjan innovaatiopajalle ja PLAYBOOKIN rakentamiselle.

PELIKIRJASSA kiteytyy ja priorisoituu osallistujan pelisuunnitelma.

Ylivoimaa luova kehityspanos

Innovaatiopaja on erinomainen johdanto uuteen arvoajatteluun ja arvon luomispohjaiseen johtamiseen. Sen panos-tuotos -suhde voi olla todella huima.

Samalla kaksipäiväinen huippuluokan tapahtuma on osa VIA Leaders’ Business Schoolin pitkiä johdon koulutusohjelmia, eMBAa sekä Value Coaching -valmennusta.

Mitä sanovat osallistujat EXPONENTIAL-kokemuksestaan?

Tutustu ohjelman sisältöön alla olevasta napista.

Säästöpankki Optia on ensimmäinen pankki,
joka kytkee talentin arvon luomiseen


–  Muutokset ovat markkinassa sen verran suuria, että on suorastaan hengenvaarallista fokusoida vain tekemiseen, sanoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli. 
Hän toimii myös Säästöpankkiryhmän hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Iisalmessa pääpaikkaansa pitävä Säästöpankki Optian toimialue kattaa Suomen itäisen, keskisen ja pohjoisen osat Lappeenrannasta aina Rovaniemelle saakka.

Pankki on panostanut voittavan strategian luomiseen VIA Groupin toimiessa johdon tukena.

– Ketteryys ja nopeus korostuvat menestyksen luomisessa. Niiden rakentaminen 170-vuotiaaseen organisaatioon on keskeistä.

Integroitua uudistumista

– Olemme lähteneet aikaisempaa selvästi integroidumpaan strategian käytäntöön vientiin. Uusien liiketoimintamallien tulee olla tiukasti yhdensuuntaisia henkilöstön toiminnan kanssa. Kulttuuri ja tavat on saatava tukemaan uudistumista, kiteyttää toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

Tekemällä arvon syntymisen mitattavaksi ja läpinäkyväksi saadaan myös tukifunktioiden panoksen arvo esille.

– Prosessissa on selvästi tullut näkyviin se, että voidakseen luoda haluttua lisäarvoa, yksiköiden tulee saada mahdollistava tuki niiltä, joiden rooli on tukea. Tukifunktiot eivät voi olla irrallisia. Ne on mitoitettava ja resursoitava oikein, Kalevi Hilli alleviivaa kokemuksenaan.

– Yksittäisen säästöpankin on vaikea menestyä, jos Säästöpankkiryhmä ei etene ja tue pankin strategiaa, brändiä ja tarjoa kilpailuetua tuovaa pankkiteknologiaa, Kalevi Hilli jatkaa

Räätälöityvä VIA eMBA on kasvattanut suosiotaan

– Syksyn 2019 aikana VIA eMBAn opiskelijaryhmä kasvoi yli 20 hengen. Ohjelman vahvuus on, että se räätälöidään opiskelijan ja yrityksen tarpeisiin eikä töitä tehdä professorien vaateiden täyttämiseksi, vaan suoraan opiskelijalle itselleen ja hänet lähettäneelle yritykselle.

Executive Master of Business Administration, eMBA, on monen haave, joka jää helposti toteutumatta, koska uran keskivaiheessa olevalla on kiire panostaa työhön ja vähän aikaa määrämuotoiseen opiskeluun.

– VIA eMBA tulee joustavilla ratkaisuilla vastaan johtajaa, joka oivaltaa, että menestyminen johtotehtävissä vaatii DI:n, lääkärin, maisterin tai juristin asiantuntijatutkinnon lisäksi syvää johtamisosaamista, sanoo eMBA:n ohjelmajohtaja, KTT Ritva Laakso-Manninen.

– Ohjelman aikana tehdään laaja kehittämistyö, joka on aito yrityksen haasteisiin vastaava kehittämishanke. Kehittämistyötä, joka pitäisi tehdä joka tapauksessa, tehdään ohjelman myötä systemaattisemmin. Tekeminen eroaa yleisistä eMBA-ohjelmista oleellisesti siinä, että opiskelijalla on henkilökohtainen coach ja sisältö viritetään optimaalisesti palvelemaan osallistujan vastuualueen, uran ja yrityksen kehitystä.

Viimeisimpinä VIA eMBAn ovat suorittaneet HUS:n henkilöstöjohtaja Saara Suominen-Niemelä sekä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan toimitusjohtaja Lasse Schultz.

Tutustu ohjelman sisältöön alla olevasta napista.

Saara Suominen-Niemelä (kuvassa oikealla)
sai VIA eMBA-todistuksensa 1.10.2019 erityisin kiitoksin suunnitelmallisesti ja tehokkaasti tehdystä organisaatiomuutosta käsittelevästä lopputyöstään.
Todistusta jakamassa oli
eMBAn ohjelmajohtaja KTT
Ritva Laakso-Manninen.

Lasse Schultz esitteli oman Business Casensa ja eMBA-lopputyönsä VIA Groupin Exponential Value Creation & Leadership -innovaatiopajan osallistujille 10.1.2020 ja sai samalla oman sertifikaattinsa.

MIT:n MBA reitattiin ykköseksi maailmassa

Yhteistyökumppanimme MIT:n Master of Business Administration, MBA, reitattiin ykköseksi maailman laajuisessa Bloomberg-Business Weekin toteuttamassa mittauksessa. Tulokset julkistettiin tammikuussa 2020.

Jo usean vuoden ajan VIA Groupilla on ollut yhteistyösopimus Bostonissa toimivan MIT:n kanssa. Olemme käyttäneet säännöllisesti heidän professorejaan pitkissä johdon kehitysohjelmissamme.

Value-ajattelu uudisti myös SLAn ja LAn

Kevään aikana alkaa VIA Senior Leadership in Action, SLA, nro 33. Kaksi vuosikymmentä tulee täyteen ylimmän johdon kehitysohjelmalla, joka haluaa olla maassamme numero yksi. Sen takeena on yhteistyö maailman johtavien business schoolien professoreiden kanssa, joita käytämme ohjelmassa.

VIA Leadership in Action täytti syksyllä 30 vuotta. Nyt alkanut ohjelma on järjestysnumeroltaan 66.
Molemmat ohjelmat sisältävät nyt Value Creation ja Value Capturing -osaamisen elementit. EXPONENTIAL™ -ajattelu on integroitu osaksi niiden sisältöä.

– Tavoitteenamme on pitää ohjelmat huippukuntoisina tuomalla uusia ajatuksia jatkuvasti niiden sisälle, sanoo varatoimitusjohtaja Reijo Kaikkonen, joka vastaa LAn toteutuksesta.