Täsmätransformaatio energisoi muutokset

Kun kysyy johtajilta, mikä estää heitä toimimasta nopeammin, ketterämmin ja voimakkaammin, vastaus aina on ”kulttuuri” tai ”ihmiset”.

Ihminen on tapakäyttäytyjä, jonka ei tarvitse ajatella rutiinejaan niitä tehdessään. Sitäkin suurempi ponnistus on tapojen muuttaminen, olivatpa tavat miten haitallisia, estäviä tai huonoja tahansa.

Suuri megatrendi on syntynyt organisaatioiden toimintamaisemaa muokkaavan, meneillään olevan älykkään vallankumouksen (smart revolution) seurauksena. Organisaatioilla on nyt tarve tehdä inhimillisestä pääomasta yhtä ketterää kuin finanssipääoma jo nyt on.

Pakkopaidasta on tehtävä halaus

Kun ihmisen toimintaa tarkastelee solutasolla, ymmärtää myös kokonaisuutta paremmin.

Solulla on kaksi tilaa. Toinen niistä on kasvu ja kehittyminen, joka johtaa solun jakaantumiseen. Toinen tila menee hetkessä päälle, kun ihminen säikähtää tai pelästyy. Solu lopettaa hetkessä kehittymisen ja suuntaa kaiken energian puolustautumiseen ja henkiinjäämiseen.

Perinteisesti suuret muutokset säikäyttävät ihmiset ja saavat heidät pelkäämään. Jotkut johtajat jopa käyttävät pelkoa johtamisaseenaan. Sillä saa aikaan ehkä tottelevaisuutta, mutta ei ihmisten energiaa muutoksen taakse.

Pelkäävä ihminen ei toimi organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Pelkäävälle ihmiselle tärkeintä on ”säilyä hengissä” ja näin toiminnan suunnaksi kelpaa mikä tahansa suunta, joka on poispäin pelon lähteestä. Peloissaan ihmiset saattavat käyttäytyä jopa oman etunsa vastaisesti.

Transformatiivinen muutos on aina iso. Se aiheuttaa jännitteitä ja jopa pelkoja. Kun muutos tulee ulkoa päin ja kohdistuu ihmiseen, se tuntuu pakkopaidalta, joka nimensä mukaan pakottaa, rajoittaa, ahdistaa ja kuin kutsuu rimpuilemaan pois sen kahleista.

Muutoksen johtamisen suuri haaste on se, että pakkopaidan sijaan ihmiset kokisivat muutoksen halauksena. Molemmat voivat ”puristaa” yhtä paljon, mutta ne tuntuvat kohteesta aivan erilaisilta.

Mitä täsmätransformaatiolla oikein tarkoitetaan?

Transformatiivinen muutos ei koskaan tapahdu itsestään. Se vaatii hyvinkin määrätietoista johtamista.

Perinteiset kohteen muotoa muuttavat muutoshankkeet ovat ylhäältä johdettuja. Ihmiset ovat niissä muutoksen kohteina, jolloin muutos tulee ulkoa. Se herättää vastareaktioita, jarrutusta, puolustautumista ja jopa pelkoja.

Uusi toimivampi vaihtoehto vaatii johdolta uusia työkaluja, osaamista ja enemmän työtä. Mutta palkintona voi olla eksponentiaalinen muutos ja yllättävän hyvä onnistuminen.

Täsmätransformaatio (precision transformation) tekee arvon synnyttämisen läpinäkyväksi, mikä luo eri rooleissa toimiville yhteisen tavoitteen. Täsmätransformaatio vie muutoksen yksittäisen roolin tasolle. Muutos ei olekaan toimijaan kohdistuva puhalluslamppu, vaan rooliin kytkeytyvä kehitystavoite, joka varmistaa tehtävien (Jobs-To-Be-Done, JTBD) toteutumisen ja arvon syntymisen.

Täsmätransformaatio ei herätä toimijan soluissa pelkoreaktiota, vaan se korvautuu roolille kohdistuneena sisäistettynä kehitystarpeena. Nyt muutos tuleekin ”sisältä ulos” herättäen innostuksen, energian ja sitoutumisen. 

Näin pakkopaidasta tulee halaus, pakosta kiehtova kehitysmahdollisuus. Sen taustalla on tarkoituksen tunne, ymmärrys ja tietoisuus siitä, että ”olen tekemässä oikeita asioita”.