Uusia kyvykkyyksiä todella tarvitaan. Ja niitä myös rakennetaan vauhdilla. RAPID Mobilization on syntynyt kansainvälisessä yhteistyössä. RAPID Mobilization on tiivis prosessi. Sen avulla on mahdollista poistaa pandemian aiheuttamat haitat ja valmistella organisaatio pandemian jälkeiseen ”uuteen normaaliin”.

Se luo uutta energiaa, fokusta ja selkeyttä yhteiseen johtamisotteeseen.
Nyt RAPID Mobilization on tarjolla myös suomalaisille organisaatioille.

Yhteistyökumppanimme CEO.works, Incin suurin kansainvälinen asiakas vie parhaillaan läpi RAPID Mobilization -prosessin kaikissa yli 40 omistamassaan yrityksessä, jotka toimivat 80 maassa. Vaikuttava, mittava ja tietoinen päätös onnistuneen testiprojektin jälkeen.

RAPID Mobilization -prosessi on tiukasti yrityksen/organisaation strategiaan, rakenteeseen ja tavoitteisiin kytkeytyvä räätälöity prosessi. Se perustuu toimeksiantajan ja konsultin yhteistyöhön.

Lue lisää prosessista lataamalla esite tai ota yhteyttä!

LATAA RAPID -ESITE

OTA YHTEYTTÄ