Konsultointi ja arvonluominen

Ennen ajateltiin että strategia on yhtä kuin onnistumissuunnitelma. Menestysstrategiaa tarvitaan nyt enemmän kuin ehkä koskaan ennen, mutta yksinään se ei riitä. Strategian lisäksi tarvitaan sen toteuttamiseen kyvykäs, uudelleen roolitettu organisaatio, usein myös kulttuurin kalibrointia. Mittarointi on ajateltava uusiksi ja mukaan otettava myös tuloksiin johtavat mittarit tulosmittareiden rinnalle.

VIA Group tarjoaa kokonaisvaltaisesti integroidun ja onnistumista mitatusti edistävän konsultoinnin, joka toteutettuna jättää johdolle käyttöön uudet, käyttötestatut ja valmiiksi yhdessä toimivat työkalut, menetelmät ja prosessit.

Onnistumisen design edellyttää myös kyvykkyyksien ja osaamisen hallintaa ja mittarointia. Myös johtamisen vaateet tulee normittaa mitattaviksi. Näin johtamisjärjestelmää voidaan yksinkertaistaa, lisätä itseohjautuvuutta ja automatiikkaa värien avulla.

REFERENSSIT