Yritysjärjestelyt ovat osa yritysstrategiaa

Kuinka saada yrityskaupasta paras hinta?

Myyjän kannalta keskeinen kysymys on, miten saada myytävästä yrityksestä paras hinta. Tai yleensä löytää yritykselle ostaja. Kun kysymys saattaa olla samalla myös yrittäjän elämäntyöstä, yrittäjä voi myös kysyä, missä yritykselläni olisi paras tulevaisuus.

– Kysymys ei ole koskaan pelkästään kauppatapahtumasta, varsinkaan ostajan kannalta, kiteyttää Senior Advisor Harri Pursiainen VIA Groupista, joka on parhaillaan mukana yritysmyynnissä, jossa samanaikaisesti selvitettiin 40 ostajakandidaatin kiinnostus 10 eri maassa.

Yrityskauppoihin liittyvät päätökset ovat kooltaan ja merkitykseltään niin suuria, ettei niissä saisi tapahtua erehdyksiä. Kuitenkin merkittävä osa yritysjärjestelyistä epäonnistuu tai niissä ei saavuteta haluttuja etuja.


Strateginen yhteensopivuus

– Yritysjärjestelyihin liittyy erilaisia ja uudentyyppisiä riskejä verrattuna liiketoiminnan normaaliin hoitamiseen. Sen vuoksi asiantuntijan käyttö on hyvin perusteltua, sanoo Harri Pursiainen.

– Keskittymällä pelkkään kauppatapahtumaan onnelle ja sattumalle jätetään liikaa tilaa, kiteyttää Senior Adviser Kari Elo, pitkän päivätyön vakuutusalalla tehnyt yrityskauppa-asiantuntija. Hyvässä yrityskaupassa kysymys on strategisesta yhteensopivuudesta.

– Strateginen yhteensopivuus kannattaa selvittää hyvin etukäteen ja kaupan jälkeen katsoa, että yhteensopivuus myös toteutuu, arvioi strategisena konsulttina ja yrityskaupoissa pitkään mukana ollut Tapani Koski.


Myytävä yritys ei ole kaikille samanhintainen

Kun yritysostosta on suurin strateginen hyöty, ostajan kannattaa maksaa yrityksestä myös paras hinta. Parhaan hinnan maksaja saattaa löytyä myös ulkomailta eikä kotimaista ostajaa toisinaan löydy. Globaalisti toimivan yrityksen strategiaan istuu hyvin sillanpää tai yhteistyökumppani, joka pystyy jalkautumaan paikallisesti, tuntee kulttuurin, kielen sekä ihmiset ja tavat. VIA Group on kansainvälisin suomalainen johdon konsulttiyhtiö. Se on ostanut osuuden kansainvälisestä Corporate Development Internationalista, CDI:stä ja sen mukana VIA Groupilla on kokeneet yhritysjärjestelypartnerit 35 maassa, joissa Global CDI:llä on lähes 60 toimistoa.

– VIA Group on samalla CDI Finland kansainvälisessä verkostossamme, jonka saksalainen tutkimustoimisto vastikään pisteytti maailman ykköseksi, kertoo Tero J. Kauppinen.

– Pohjoismainen CDI Nordic, jossa olemme vahvasti mukana, on alan suurin ja erittäin kokenut tiimi, jatkaa Kauppinen.


50 ja 500 yritysjärjestelyä

VIA Groupin yritysjärjestelyistä vastaava tiimi on erittäin osaava. Yhteensä sillä on kokemusta noin 500 yritysjärjestelystä.

– Suomessa CDI on ollut mukana noin 50 yrityskaupassa, suurimpana niistä Instrumentariumin myynti General Electricille, kertoo Kari Elo toiminnan historiasta, joka Suomessa on ollut aktiivista jo ennen kuin VIA Group tuli mukaan.

– CDI:n Suomen toimintaa hoidettiin aikaisemmin maamme ulkopuolelta, jatkaa Elo. CDI on perustettu vuonna 1973.

– Suomalaisille asiakkaille VIA Group on ihanteellinen yritysjärjestelypartneri, koska se osaa kansainväliset toimintamallit niin ostoissa kuin myynneissäkin. Samalla se pystyy tukemaan liiketoimintaa niin strategisesti kuin operatiivisesti ennen ja jälkeen yrityskaupan, sanoo Chris Hammer, englantilainen kokenut yritysjärjestelijä, joka asuu tällä hetkellä Brysselissä ja toimii sieltä läheisessä yhteistyössä VIA Groupin kanssa.


Erityiset vahvuudet

Mihin CDI-yhteistyön vahvuudet perustuvat? Miksi se on pisteytetty maailman parhaaksi yritysjärjestelyjen yhteistyökumppaniksi? Mitä hyötyä myyjälle ja ostajalle on siitä, että VIA Group on samalla CDI Finland?

– Ostajalle on erittäin tärkeää, että se saa sitä strategista lisäarvoa, jota hän on lähtenyt hakemaan. Ja ettei lisäarvo karkaa, kun yrityskauppa on tehty, sanoo Tapani Koski. Hän korostaa strategista sopivuutta, johon liittyy organisaatioiden, kulttuurien ja osaamisten yhteensovittaminen, joka tyypillisesti on sitä, mitä konsultoinnissa tehdään

– Globaali vahvuus yhdistyy paikalliseen vahvuuteen. Siinä kiteytyy CDI Globalin ja VIA Groupin yhteistyön keskeiset kulmakivet.

– Vahvuuksien toimivuus on testattu, jatkaa Harri Pursiainen. Suomalaisen asiakkaan vastuullinen projektin johtaja on Suomessa asiakasta lähellä ja puhuu suomea, vaikka CDI:n organisaatio jalkautuu kymmenessä maassa tutkimaan 40 ostajakandidaattia ja ottamaan heihin yhteyttä omalla kielellä ja kulttuuriin sopivalla tavalla Japanissa, Kanadassa, Kiinassa, Koreassa, Ranskassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa tai Venäjällä.