LOVE vai TOUGH LOVE?

”Kaikki pelaa” on ylevä periaate, joka ei toimi.

Pikkuleijonat näyttivät, että huippuja ei synny sillä, että ollaan tasapäistäviä. Huippulahjakkuuden tulee päästä haastamaan osaamisensa, että hänen kykynsä kehittyisi.

Eivätkö demokratian arvot ole niin hyviä, että niitä pitäisi soveltaa kaikkeen. Jotkut tosin uskovat niin.

Monet johtajatkin ovat omaksuneet tasapuolisuuden niin voimakkaana arvona, että se sumentaa heidän ajattelunsa – ja samalla mahdollisuuden voittaa markkinoilla. Asiakkaiden segmentointi ja palvelumallin erilaistaminen on epätasa-arvoistavaa.

Mutta on alue, jolla ”kaikki pelaa” organisaatiossa.

Se on johtaminen ja yhteistyö. Se ei ole vain parhaiden oikeus. Kaikkien tulee olla siihen valmiita – ja myös haastamaan osaamisensa siinä.

Stanford Business Schoolin mielestä olisi oivallista, jos ihmisten johtamisessa kaikilla esimiestasoilla ja niin johtajilla kuin johdettavillakin olisi sama kieli ja samat käsitteet.

Lisäisin siihen, että jotta kaikki pelaisi kilpailijoita paremmin, yhteinen kieli ja käsitteet – jotka ovat siis johtamisen työkaluja – tulisi olla ajan tasalla. Vai onko joku kuullut yrityksestä, joka menestyy muita paremmin sen vuoksi, että sillä oli huonompi johtaminen?

Jokainen organisaatio on perustettu luomaan lisäarvoa.

Menestyminen edellyttää kykyä voittaa kilpailutilanteessa. Se on merkki siitä, että yritys käyttää saamiaan resursseja paremmin lisäarvon tuottamiseksi. Silloin yritys on täyttänyt tehtävänsä markkinatalouden lisäarvon luojana.

Liiketoiminnassa voittaminen edellyttää voittavaa johtamista. Kuinka hyvin omassa organisaatiossasi on määritelty se, mitä vaateita voittaminen luo johtamiselle? Entä kuinka johtaminen täyttää voittamiseen tarvittavat reunaehdot?

Johtajan on huolehdittava siitä, että ”kaikki pelaa” niin, että joukkue voittaa. Joku sanoi sen osuvasti ”LOVE ei riitä, tarvitaan TOUGH LOVE”.

 

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen) on VIA Groupin toimitusjohtaja sekä johtamisen tutkija, kehittäjä ja tietokirjailija. Lisää Tero Kauppisen blogeja voi lukea painamalla tästä.

Löydät VIA Groupin myös FacebookistaTwitteristä ja YouTubesta.