Kilpailuetua verkoston johtamisella

Uusilla arvoketjuilla siniselle merelle

Siniselle merelle pääsy vaatii rohkeutta ja irtiottoa; pienet muutokset eivät riitä. On kyettävä rikkomaan perinteinen toimialan arvoketju, muodostamaan uusia ekosysteemejä ja verkostoja, hiomaan prosessit toimiviksi verkostossa alusta loppuun, kehittämään uusia hybridejä jne. On oltava rohkea, ennakkoluuloton, innovatiivinen ja sitkeä kuten Rovion rakentajat.

Harvard Business Schoolissa opetetaan, että yritysjohdon on toimittava kaksikätisesti: yhtäältä on kehitettävä ja pyöritettävä nykyistä liiketoimintaa ja samanaikaisesti on pyrittävä etsimään ja kokeilemaan jatkuvasti uusia ideoita. Kuitenkin siniselle merelle pääsyyn tarvitaan vielä kolmas käsi, joka sijaitsee strategian ja toteutuksen välissä ja joka tekee verkoston johtamisen mahdolliseksi.

Verkostolla uusiin innovaatioihin

Parantaakseen innovaatioprosessinsa tehokkuutta yritykset ovat rakentaneet yhteistyöverkostoja toimittajiensa kilpailijoidensa ja asiakkaidensa kanssa. Parhaimmillaan usean organisaation yhteistyö tuottaa uusia ideoita ja teknologioita, jotka jalostuvat innovaatioiksi. Tällainen organisaatioiden open innovation -yhteistyöverkosto syntyy tavallisesti jonkin toimijan ympärille. Verkostoon voi kuulua organisaatioita samalta toimialalta tai – mikä parasta – joltain aivan yllättävältä toimialalta.

Verkostoja voi syntyä luonnollisen kehityksen tuloksena kuten aikoinaan ICT-toimialalle Silicon Valley:ssä. Toimivan verkoston muodostaminen on kuitenkin varsin haasteellista. Optimaalisen kokonaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan joku, jolla on kyky nähdä ja koota parhaat toimijat ja saada kokonaisuus toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hänen täytyy myös kyetä rakentamaan luottamus verkoston osallisten kesken. Tällöin voidaan puhua strategisesta liittolaisuudesta.

Verkoston johtaminen vaatii uutta osaamista ja välineitä

Yritys on aina osa verkostoa, joko keskiössä käynnistävänä hubina tai muuten osallisena. Keskeinen haaste on johtaa yritystä menestyksekkäästi näissä olosuhteissa. On kyettävä johtamaan kuhunkin prosessiin osallistuvia yrityksiä prosessin alusta loppuun. Tarvitaan yhteinen johtamisen kieli ja tavoitteet sekä niihin liittyvät tehtävät, jotka ovat läpinäkyviä kaikille osapuolille ja seurattavissa koko ajan ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Financial Times totesikin taannoin johtamisen läpinäkyvyyden oleva keskeinen tekijä tuottavuuden parantamiseen. VIA Lead -ohjelmisto tarjoaa nämä vaateet täyttävät johtamisen välineet, joilla verkoston johtaminen voidaan nostaa uudelle tasolle.