Tulosvastuinen täsmäase johtamiseen

Jokaisella ammattiurheilijalla on valmentaja. Näin tulisi olla myös huipputuloksiin tähtäävällä johtajalla.

Executive coaching on liiketoimintalähtöinen täsmäase, joka auttaa johtajaa vastaamaan häneen kohdistuviin vaateisiin.

Yhdysvaltain johtamisen coach numero #1 Dr. Marshall Goldsmith vieraili VIA Leaders’ Forumissa 16.2.2012 Helsingissä. Paitsi että hän piti työpajan johdolle VIA Leaders’ Forumissa, hän antoi VIA Groupille myös johdon coachingista oppitunnin. Sessio päätti puolitoista vuotta kestäneen dialogin hänen kanssaan tulosvastuisesta johdon coachingista, jota hän itse erittäin menestyksellisesti tekee ylimmälle johdolle Yhdysvalloissa.

Kehityshankkeen seurauksena on syntynyt uusi konsepti VIA Executive Coaching, jossa suomalaisilla toimitusjohtajilla on mahdollisuus saada korkeatasoista henkilökohtaista sparrausta liiketoimintansa, organisaationsa ja tuloksellisuutensa kehittämisessä ja johtamisessa.

Executice coaching on vaativa laji

Executive coaching on laji, jossa osaaminen ja laatu merkitsevät kaikkea. Kokeiluille, toivotaan-toivotaan -ajattelulle tai yritä-ja-opi-erehdyksistä -lähestymiselle ei ole tilaa. Executive coachingin rooli on tuoda varmuutta johtamisotteeseen ja johtamisen kehittymiseen.

Johtamiscoachilla on erittäin vaativa tehtävä, varsinkin jos kohteena on kokenut johtaja ja muutosta vaativa yritys. Hänen on hallittava niin coachingin kuin mentoroinnin tekniikat. Business coachilla on oltava vahva strateginen näkemys, liiketoiminnan kokemusta, organisaatiokonsultin taidot sekä johtamisen laaja-alainen osaaminen voidakseen sparrata johtamista koko sillä alueella, josta senioritason johtaja vastaa. Hänen on osattava määrittää vaateet, joihin johtajan on pystyttävä vastaamaan sekä kyettävä antamaan niin välineet kuin taidotkin toteutusta varten.

Kilpailuylivoima syntyy paremmuudesta.

On vaikea edes ajatella ylivoiman syntymistä ilman siihen sitoutunutta osaavaa johtamista. Menestyvän yrityksen on siis huolehdittava johtamisen laadusta ja sen paremmuudesta kilpailijoihin verrattuna, jos kilpailuylivoimaa halutaan luoda.

VIA Executive Coaching kohdistuu täsmäaseen tavoin tarkasti niihin kohteisiin, joissa kehitystä tarvitaan ja joissa panos-tuotos –suhde on kaikkein korkein.

 Seniorijohdon rooli eroaa muun johdon roolista

Organisaation ylimmällä johdolla on oma erillinen ja tärkeä roolinsa onnistumisen organisoinnissa.

Heidän on tunnistettava liiketoiminnan, organisaation ja johtamisprosessin vaateet, joihin vastaamalla luodaan hyvän johtamisen edellytykset muille johtajille. Tätä roolia ei kukaan muu voi täyttää.

Toimitusjohtaja joutuu katsomaan yritystään meta-tasolta. Hän vastaa organisaationsa dynaamisista kyvykkyyksistä, joilla liiketoiminnassa tarvittavia kyvykkyyksiä muutetaan. Vaateet tähän vain kasvavat yhtenäisen toimintamallin ja toiminnallisen ketteryyden merkityksen lisääntyessä.

Toimitusjohtajan sparrauksessa ei siis ole kysymys pelkästään hänen henkilökohtaisesta johtamiskyvykkyydestään, joka sekin on tärkeä. Toimitusjohtajan kyseessä ollen hänen toimistaan on kiinni myös se, miten tehokkaasti muut johtajat ja esimiehet toimivat.

Tulosvastuinen Executive Coaching – mitä se on?

Tuloksellisuudesta voidaan puhua vain, jos tuloksia mitataan. Sen vuoksi tulosvastuinen Executive Coaching alkaa ammattimaisella diagnoosilla ja lähtökohtien mittaamisella. Tähän liittyy myös johtajan vaikuttamisympäristön näkemyksien kuuntelu ja mittaus.

Mitatulta pohjalta asetetaan tavoitteet, joihin niin sparrattava kuin sparraaja sitoutuvat. Yhteinen syy- ja seuraus-suhteet paljastava suunnitelma on vuoden mittaisen coachingin pohjana ja agenda.

Edistyminen ja tulokset mitataan. Mitatut tulokset ovat onnistumisen arvioinnin pohjana.

Tulosten syntymisen vipuvarsi kuntoon

Yrityksen onnistumisen kannalta keskeisin vipuvarsi onnistumiseen on johtaminen. Vipuvarren toimivuudesta vastaa toimitusjohtaja, joka päätöksillään ja toiminnallaan ohjaa myös muiden johtajien ja esimiesten toimintaa.

Yrityksen leadership-brändi kertoo odotusarvoista ja luottamuksesta, joita henkilöstö, omistajat, asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat organisaation johtoa kohtaan. Pörssiyhtiöille leadership- brändi on mitattava ja rahanarvoinen asia, joka muodostaa lisäarvoa luovan kertoimen odotettavissa oleville tuotoille.

Kommentit ja kysymykset suoraan kirjoittajalle:
tero.kauppinen@viagroup.fi