Johtamisen mobiilit työkalut lisäävät johtamisen tehoja

Yritysten pyrkimys ketteryyteen ja nopeuteen asettaa johtamisen työkaluille uudenlaisia vaateita. Tiedon läpinäkyvyys ja välitön saatavuus johtaa siihen, että älypuhelimesta tulee johtamisen keskeinen työkalun.

– Monet työkalujen kehittäjistä ovat enemmän tietokoneohjelmoinnin kuin johtamisen ammattilaisia. Paraskaan ohjelma ei riitä, jos se ei johda ylivoimaan itse johtamisessa, kertoo Jari Rinne, joka on paneutunut johtamisen teknologioihin.

CEO.works on luonut kaksi sovellusta, joilla strategiset aloitteet ja niiden toteutus saadaan kytkettyä johtamiseen. Sovellukset ovat nimeltään Leadership List ja Tables.

– Laajavaikutteisin ohjelmamme on VIA Lead, jolla strategia saadaan mittaroitua ja roolitettua organisaatioon sekä tavoitteet ja ennen kaikkea muutoksessa tarvittavat toimenpiteet saadaan läpinäkyvään seurantaan.

VIA Lead on jokaisen organisaation perussovellutus, jolla johtamiseen saadaan tehoja.