80 hallitusjäsentä koolla VIA Groupin Board Summitissa syyskuussa

CEO.worksin perustajan ja toimitusjohtajan Sandy Oggin tähdittämä The Board´s New Role in Business & Leadership Design -aamupäivä 13.9.2017 keräsi Finlandia-talolla salin täyteen.

Huippupalautteet saanut Sandy avasi uuden näkökulman hallituksen roolille tuomalla käsitteet Leadership Design ja Talent to Value hallitustasolle.

Hallituksen rooli on vaalia yrityksen arvonmuodostuksen kasvua ja sen kotiuttamista

Sandy painotti hallituksen roolia yrityksen arvon kasvun vartijana.

Eksponentiaalisesti kiihtyvä toimintaympäristön muutosnopeus vaatii hallituksilta entistä nopeampaa reagointia ja ennakointia. Muutosnopeuden kiihtyessä syntyy uusia vaateita yritysten menestyksekkäälle johtamiselle ja perinteiset johtamismallit eivät toimi.

Strategia ei enää riitä, jos halutaan voittaa

Leadership Design (johtamisen muotoilu) on käsitteenä uusi ja Sandy kehottikin jokaista läsnäolijaa varmistamaan edustamansa yrityksen toimitusjohtajalta, että johtamisen muotoilu on varmasti tehty, ennen kuin strategiaa lähdetään implementoimaan.

”A perfect design for failure”

Vallalla olevaa käytäntöä, jossa strategia pilkotaan strategisiksi
hankkeiksi ja hankkeet toimenpiteiksi Sandy kuvasi näin: ”A perfect design for failure”. Sandyn käytännön kokemus ja väite pohjautuvat jättimäisen pääomasijoittaja Blackstonen omistamien n. 100 yrityksen tehtävään 2,5 kertaistaa yrityksen arvo viidessä vuodessa.

Mistä arvo bisneksessä syntyy ja ketkä sitä yhtiössä luovat?

Talent to value -ajattelu vie arvonmuodostuksen roolien tasolle. Tämä hyvin konkreettinen tapa tarkastella arvon muodostuksen syntyä ja siihen liittyviä riskejä saattaa vaikuttaa jopa raa’alta, mutta lisää läpinäkyvyyttä ja korostaa HR:n merkitystä tulevaisuuden mahdollistajana. Näkökulma kirkastaa hallituksellekin käsityksen yrityksen arvonmuodostuksesta ja sen luojista aivan uudella tavalla.