Kenestä Vuoden Innovaatiojohtaja 2011

VIA Groupin toimitusjohtaja Tero J. Kauppinen on mukana Vuoden Innovaatiojohtajan 2011 asiantuntijaraadissa. Äänestys on käynnissä ja valinta julkistetaan Microsoftin vuosittaisen Business Summit -tapahtuman yhteydessä 15.11.2011.

”Kaikki todellinen johtaminen on innovaatioiden johtamista. Ne muut asiat – rutiinit – hoituvat itsestään.” sanoo professori Liisa Välikangas. Muuttuvassa maailmassa organisaation täytyy uudistua entistä useammin – tämä haastaa organisaation muutosta luotsaavat johtajat, siksi valitsimme seuraavan VIA Leaders’ Forum aiheeksi innovaatiojohtamisen ja siksi pidämme tärkeänä, että olemme omalta osaltamme mukana Vuoden Innovaatiojohtaja -hankkeessa.

Vuoden Innovaatiojohtajan kuvaus kertoo hyvin, miksi tämän kaltaisten roolimallien etsimisellä ja heidän tarinoiden kertomisella on kasvava merkitys:

”Innovaatiojohtaja ei ole titteli tai rooli vaan valittavana on johtaja, joka on toiminut työssään innovatiivisesti, järjestelmällisesti ja analyyttisesti uudenlaista ajattelua hyödyntäen. Hän on saanut aikaan muutoksen, joka on johtanut uudenlaiseen toimintatapaan tai löytänyt ratkaisun innovatiivisesti tietotekniikkaa hyödyntäen.”

”Innovaatiojohtaja on omalla esimerkillään ja johtamisellaan luonut yritykseen tai yhteisöön avoimen ilmapiirin, jossa luovuus ja hallittu riskinotto ovat arkipäivää ja mahdollisuudet radikaaleihin ja menestyksekkäisiin innovaatioihin ovat joka päivä olemassa.”

Kriteerit Vuoden Innovaatiojohtajalle ovat:

  • on luonut tai luomassa organisaation kanssa ajankohtaista, ainutlaatuista ja menestykseen tähtäävää innovaatiota, liiketoiminnan tai toimintamallin muutosta, joka on tarinana kiinnostava ja inspiroiva
  • uskaltaa ottaa itse riskejä ja kannustaa organisaatiota riskinottoon
  • ajattelee itse luovasti ja tuo luovuutta tukevaa kulttuuria organisaatioon
  • osoittaa määrätietoisuutta, sitkeyttä ja periksi antamattomuutta
  • voi sijaita organisaatiossa hyvin eri tasoilla tai toiminnoissa.

Voit äänestää ehdokasta etukäteen nimettyjen johtajien parista tai nimetä ja äänestää omaa ehdokastasi. Äänestys tapahtuu Talouselämän nettisivujen kautta

Innovaatiojohtajan valitsee haastattelujen ja äänestyksen tuloksia huomioiden asiantuntijaraati, johon kuuluu Tero J. Kauppisen lisäksi:

Jyrki Alkio, Innovaatiojournalismin seura Finjon perustajia ja hallituksenjäsen, joka seuraa ja kirjoittaa siitä Talouselämässä
Frank Korsström, Accenture Oy:n toimitusjohtaja
Ari Rahkonen, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja
Anthony Gyursanszky, Microsoft Oy:n Markkinointi- ja liiketoimintajohtaja
IMO, Innovaatiojohtamisen koulutusohjelma