Voittajat ja häviäjät

Ero voittamisen ja häviämisen välillä ei välttämättä ole aina suuri.                          Urheilussa tiedämme, että ero voi olla sentti tai sekunnin osa.

Liike-elämässä ei jaeta hopea tai pronssimitalleja. Vain yksi saa kaupan. Vain yksi nimitetään tehtävään. Voittaminen on tällöin vieläkin tärkeämpää kuin urheilussa.

Elämässä voittamisessa asenne on usein ratkaisevassa asemassa. Onnistuminen voidaan ennustaa asenteiden pohjalta, siis millaisia ajattelutapoja olemme itsellemme kehittäneet.

Psykologinen testaaminen perustuu tähän. Tutkimalla arvoja, asenteita ja ajatustapoja, testaaja voi ennustaa onnistumistodennäköisyyksiä.

Millaiset ajatukset johtavat voittamiseen, millaiset edesauttavat häviämistä?

Otetaan esimerkiksi kuuntelu: Voittaja kuuntelee muita. Oli kysymyksessä asiakas, alainen tai vaikkapa puoliso, voittaja yrittää ymmärtää kuuntelemalla huolellisesti.

Häviäjä – hän odottaa vain omaa vuoroaan puhua. Hän saattaa olla hiljaa, mutta ei todella kuuntele. Hän odottaa vain, että pääsisi itse puhumaan.

Voittaja oppii virheistään. Häviäjä vähättelee niitä ja ajattelee, etten ole niin huono kuin muut. Usein häviäjä näkee epäonnistumisen syyt muissa tai olosuhteissa. Näin hän ottaa itseltään pois mahdollisuuden viisastua.

Voittaja näkee mahdollisuuksia, vaikka osaa käsitellä myös riskit. Häviäjä näkee ympärillään ongelmia, joista hän tekee itselleen syyn olla yrittämättä.

Asenne tehtävän alussa on niin merkittävä, että usein lopputulos voidaan ennustaa sen pohjalta. Huonolla asenteella ei kannata tehdä mitään, eikä lähettää muita epäonnistumaan. Hyvällä asenteella tehdään hyviä tuloksia, huonolla huonoja. Keskimääräisellä asenteella keskimääräisiä tuloksia.

Voittaja ottaa vastuun omien asenteittensa ohjaamisesta. Hän tietoisesti ottaa kiinni oman elämänsä peräsimestä. Häviäjä syyttää asenteistaan vanhempiaan, kasvattajia, yhteiskuntaa ja yleensä muita. Samalla hän ottaa mahdollisuuden kehittyä pois itseltään.

Voittaja valitsee omat reaktionsa. Häviäjä reagoi ympäristöönsä. Hän suuttuu, kun häntä suututetaan ja nauraa, kun nauratetaan. Ei niin, etteikö voittaja tuntisi koko tunneskaalaa, mutta hän hallitsee reaktionsa näihin tunteisiin.

Yksi asenne erottaa voittajat häviäjistä ehkä selkeämmin kuin mikään muu.

Se on asenne itseen, siis miten henkilö näkee ja kokee oman itsensä.

Kuvittele itsesi peilin edessä. Mitä näet siellä? Alatko arvostella epätäydellisyyksiäsi, muistelet muiden loukkauksia, epäonnistumisiasi.

Vai näetkö henkilön, jolla on monia lahjakkuuksia, runsaasti kokemusta ja joka yleensä onnistuu siinä, mitä yrittää.

Asenne itseen on kuin kerroin kyvykkyyksien ja osaamisen käytölle. Jos se on alhainen, käytämme taitojamme vähän. Jos taas uskomme itseemme, kykymme ovat hyötykäytössä.

Asenne on tapa ajatella ja sitä kautta ohjata omaa käyttäytymistä. Pelko, epätoivo, epäily ja monet tunnetilat saattavat muodostua tavaksi asennoitua.

On oma valintasi, millaisia ajatuksia ajattelet ja miten halua ohjata elämääsi.

Ajatukset antavat muodon energialle. Näin esimerkiksi tavoitteen saavuttaminen on ajattelun ja tahdon näkyvä manifesti.

Asenteilla on paljon valtaa, koska ne ohjaavat ajatuksiamme. On sinun oma valintasi, miten ohjaat mieltäsi.

Voit ottaa vastuun asenteittesi kehittämisestä. Samalla otat vastuun johtajuuden kaikkein tärkeimmän tekijän eli itsesi johtamisessa.

Monilla on käsitys, että aurinkoiset asenteet syntyvät perillä. Joku voi sanoa, että kyllä minäkin hymyilisin, jos minulla olisi tuollainen asema, palkka tai että saisin tehdä tuollaisia asioita.

Hyvät asenteet eivät synny silloin, kun saavutat tuloksia, olet voittanut ja päässyt perille.

Hyvät asenteet ovat kuin tietokoneohjelma, ne pitää olla paikallaan, ennen kuin tietokone toimii.

Hyvät asenteet vievät perille. Ne ovat matkakumppani, joka on kehitettävä ennen kuin lähdet matkalle.

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen)