Hallitse ajatteluasi, kesytä egosi ja johda aidosti

Kysyin kerran Sveitsissä toimivalta muutokseen johtamisen gurulta, professori Paul Strebeliltä, mikä on kaikkein vaikeinta johtamisessa?

Hetken asiaa mietittyään, hän sanoi, että ”itsensä johtaminen”

Tämänkertainen yhteinen hetkemme käsittelee johtajuuden ydintä, jonka Paul Stebel nimesi ”itsensä johtamiseksi”, mutta voisin hyvin kutsua sitä myös ”oman egon kesyttämiseksi” tai aidon johtajuuden rakentamiseksi.

Yksinkertainen totuus johtamisessa on, ettei johtaja voi antaa sellaista mitä hänellä ei ole;

  • hän ei voi antaa visiota tulevaisuudesta, jos tulevaisuus on hänelle hämärä
  • ei hän voi innostaa muita, jos hänen oma sielunsa on karrella,
  • ei hän voi antaa kiitosta, jos hänen oma egonsa tarvitsee kaiken positiivisen palautteen.

Listaa voisi jatkaa. Mutta jo näistä esimerkeistä voimme nähdä, miksi johtamisen asiantuntija pitää ”itsensä johtamista” niin keskeisenä elementtinä tehokkaassa esimiestoiminnassa.

Itsensä johtamisessa ensimmäinen sana on ”itse”. Kuka on itse? Voisi kysyä, kuka minä olen.

  • Jotkut vastaavat kysymykseen ”kuka minä olen?” vastaamalla ”mitä minä olen?”
    • Olen yrittäjä, tai olen insinööri tai esimies tai myyjä.
    • Jotkut jopa samaistuvat identiteettinsä kuoriin; kuten asun Pispalassa, ajan Jaguarilla tai minulla on moottoripurjehtija.
  • Useat samaistuvat omiin ajatuksiinsa. Heillä on voimakas tarve olla oikeassa. Ja jos joku kritisoi heidän ajatuksiaan, se tuntuu henkilökohtaiselta, kuin kritisoisi heitä itseään. He ärsyyntyvät ja jopa suuttuvat kritiikistä. Olet varmaan tavannut ihmisiä, joiden kartta ei vastaa maastoa, ja he väittävät, että maasto on väärässä.
  • Jotkut samaistuvat tunteisiinsa; se mitä tunnen on aitoa minää. Kuitenkin tunteet ja tuntemukset vaihtuvat. Eilen innostanut ajatus ei kiinnosta enää tänään. Rakas harrastus menettää vetovoimansa. Myös suurikin rakkaus voi muuttua ajan myöstä.

Voidaksemme vaikuttaa omaan johtamiseemme, meidän on vaikutettava itseemme. Aitoon ytimeen, jossa aito minä sijaitsee.

Konkreettinen tapa ajatella on verrata minää koneeseen. Minä = kone, jolla on ajatukset, tunteet ja fyysinen keho, joka panee sisäiset käskyt toimeen. Tällä koneella on koneenkäyttäjä, jota voimme kuvata sanalla itse. Se pystyy tarkastelemaan ajatuksia, asioita ja tunteita niiden ulkopuolelta.

Kone ja koneenkäyttäjä ovat kaksi eri asiaa. Joillakin menee ihmisikä siihen, että pystyy erottamaan itsensä eli koneenkäyttäjän omista ajatuksista ja tunteista.

Tätä elämän mittaista oppimisprosessia voidaan kutsua kypsymiseksi ihmisenä tai tietoisuuden kehittymiseksi.

Itsensä johtaminen on siis koneen käyttäjän kouluttamista.

Sen seurauksena huomaamme ajatteluprosessimme heikkoudet ja olemme valmiit korjaamaan niitä.

Havaitsemme myös, että asenteemme ja ennakkoluulomme vain vahvistuvat ja luutuvat, jos annamme niiden vapaasti kehittyä –  ilman itsensä johtamista. Taitava sisäinen koneenkäyttäjä pystyy käsittelemään myös uskomuksiamme.

Kun emme pysty tähän, vaan mielemme ja tunteemme yhdistyvät asenteiksi ja uskomuksiksi, jotka hakevat vain sitä tietoa, joka vahvistaa niitä, olemme kehittäneet egon, joka on ottanut koneen käyttäjän paikan.

Ego on osa mieltämme. Mielen rooli on olla koneenkäyttäjän eli siis aidon itsesi renki ja työkalu.

Tiedostamaton ihminen voi elää koko elämänsä oman egonsa palveluksessa. Hän ei elä omaa elämäänsä, vaan egon sanelemaa elämää. Olemme kaikki nauraneet Hyasinthille brittiläisessä TV-sarjassa.  Egosta eli rengistä on tullut silloin isäntä taloon. Näin käy helposti, ellei ”koneenkäyttäjä” ole valppaana.

Ego on äänekäs, vaativa sisäinen äänemme. Se ei ole koskaan pitkään tyytyväinen. Se kuiskaa korvaamme vaatimuksiaan. Tai sitten se saa meidän pelkäämään; ego on se, joka aiheuttaa sisällämme pelkoa ja epävarmuutta. Ego pelkää paljastumista ja saa meidät pelaamaan pelejä – aitouden sijaan.

Meidän pitää pystyä kesyttämään egomme, jotta voisimme toimia aidosti.

Itsensä johtamisessa on kysymys ajatusten, mielen ja tunteiden hallinnasta. Siitä, että koneen käyttäjä eli aito sinä on ottanut koneen hallintaansa ja kykenee käyttämään sitä tehokkaasti hyväksi.

Hyvä kuulijani,

Egonsa kesyttänyt johtaja pystyy etenemään vakaasti – ja muut haluavat seurata häntä.

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen)