Uudistunut VIA Leadership in Action -koulutusohjelma

VIA Leadership in Action (LA) -ohjelman uudistaminen on nyt toteutunut ja otetaan käyttöön ohjelmassa LA 61, joka alkaa syksyllä 2016.

Halusimme vahvistaa ohjelman sisällöissä seuraavia asioita:

1. Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittyminen
Teemme jatkossa valmistautumisistunnossa henkilökohtaisen johtamisvalmiuksien arvion ja omaan rooliin liittyvien kehittymisodotusten kartoituksen. Räätälöimme tältä pohjalta syventäviä opintoja ohjelman sisältöön liittyen, oheiskirjallisuuden pohjalta tai eMBA-ohjelmamme opintokokonaisuuksia hyödyntäen. Myös ohjelmaan sisältyvää coaching-osiota suunnataan entistä enemmän henkilökohtaisempiin keskusteluihin.

2. Vastuualueen johtamisessa onnistuminen
Ohjelmamoduuleihin on lisätty työkirjat, joiden avulla osallistuja voi entistä paremmin suunnitella paitsi vastuualueensa kehittämistä myös muutosten läpivientiä ja oman roolinsa kehittämistä suhteessa vastuualueen kehittämisen vaateisiin.

3. Digitaalisuus toteutuksessa
Tarjoamme nyt työkirjat myös sähköisesti samoin kuin materiaalitkin. Osallistujilla on mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia keskenään myös sähköisesti.

4. Modulaarisuus joustavuuden varmistajana
Jaksot on rakennettu modulaarisesti siten, että ohjelmassa on ns. perusosa ja syventävä konsultatiivinen osa. Moduuleja voidaan vahvistaa kirjallisuudella yms. siten, että eMBA:ssa opiskelevat saavat enemmän opintopisteitä oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. LA voidaan myös käydä kahdessa osassa; perusosa (7 500 € + alv) ja syventävä osa (7500 € + alv). Tällaisen järjestelyn varmistaa se, että olemme samalla uudelleen virittäneet julkiset valmennukset osaksi pitkien ohjelmien kokonaisuutta.

5. Yhtenäinen viitekehys lisää vaikuttavuutta
VIA-viitekehys on laajentunut kattamaan johtamisen vaikuttavuutta lisäävät prosessi- ja järjestelmänäkökulmat. Perusmoduulien keskeinen sisältö antaa vastauksia seuraaviin teemoihin:
a. Johtajuus ja esimiesvaikuttaminen
b. Johtamiskulttuuri toimintakulttuurin virittäjänä
c. Strategisen ja operatiivisen johtamisen kytkentä onnistumiseen
d. Mittariohjaus ja johtamisjärjestelmän eri osa-alueiden yhteensopivuus
e. Verkoston ja kyvykkyyksien johtaminen
f. Muutosten johtamisessa onnistuminen
g. Itsensä johtaminen ja vaikuttaminen

Syventävät moduulit syventävät kytkentöjä yllä mainituilla osa-alueilla osallistujan omaan johtamiskokonaisuuteen ja niissä kehitetään johtamisvalmiuksia konkreettisten harjoitteiden ja simulointien avulla.

Onko sinulla tiedossasi henkilöitä, joille tällainen pitkäjänteinen paneutuminen oman johtamisensa kehittämiseen tarjoaisi hyvän tuen kasvaa entistä suurempiin saappaisiin?

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Reijo Kaikkonen, reijo.kaikkonen@viagroup.fi tai p. 040 544 0791

Lataa VIA Leadership in Action -esite tästä >>

Katso VIA Leadership in Action 61 -aikataulu tästä >>