Opinnotkin personoidaan

Tuotteet ja palvelut räätälöidään yhä useammin tiukasti asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tämä on jo normaalia arkea monen yrityksen toiminnassa.

Mutta silloin kun kysymyksessä on koulutus, ollaan useamman tuottajan osalta edelleen hyvin vakioitujen tuotteiden ja tuotantoprosessien maailmassa. Etenkin oppilaitokset, monestakin syystä, tarjoavat tuotteita, joissa on tärkeätä, että ne ovat jokaiselle asiakkaalle eli opiskelijalle täysin samanlaisia. Viimeaikaiset julkisen sektorin säästötoimet ovat pakottaneet oppilaitokset myös saneeraamaan ja tehostamaan opetuksen tuotantoprosesseja, jolloin yksilöllisiin ratkaisuihin ei myöskään ole varaa.

VIA Groupissa on pitkissä koulutusohjelmissa aina panostettu henkilökohtaisuuteen. Tämä on konkretisoitunut erityisesti oman johtamistyön ja yrityksen kehittämiseen suuntautuvien kehittämisprojektien muodossa. Konsulttien tuki on ollut jokaisen opiskelijan apuna.

Nyt VIA eMBA-ohjelma on uudistettu ja uudistuksen lähtökohdaksi on otettu hyvin vahva opintojen personointi. Tämä tekijä erottaa ohjelman erilaisten oppilaitosten tiukasti aikatauluihin ja läsnäolopakkoihin perustuvista ohjelmista. Lataa VIA eMBA -esite tästä >>

EMBA-tason ohjelmaa opiskelemaan tulevien henkilöiden osaamisen kehittämistarpeet ja organisaatioiden muutos- ja kehittämishaasteet ovat erilaisia. Aikataulupaineet ovat kovat. Kenelläkään ei ole aikaa turhaan. Kaiken tehtävän opiskelutyön tulee palvella kehittämishaasteita.

Personointi edellyttää koulutusorganisaatiolta vahvaa osaamista ja panostamista opiskelijan lähtökohtatilanteen kartoittamiseen ja sellaisten henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamiseen, jotka vastaavat haasteisiin ja samalla kuitenkin varmistavat, että eMBA-osaamistason kriteerit saavutetaan. Erilaiset opetuksen ja opiskelun muodot valitaan yksilötasoisesti hyödyntäen myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Henkilökohtainen mentorointi on entistä tärkeämmässä asemassa.

Toimintaympäristömme on haastava. Vanhat massaratkaisut eivät enää toimi vaan tuotteet ja palvelut pitää pystyä muokkaamaan yksilön tarpeita vastaavaksi. Yksityinen koulutusorganisaatio haastaa laitosmaiset toimijat ja tuottaa aidosti asiakkaan tarpeisiin vastaavia joustavia ratkaisuja.

Ritva Laakso-Manninen
KTT, Senior Advisor

Tutustu Ritvaan tästä >>