MITTAAMINEN

JOHTAMISTYYLITESTI

Leadership Style Effectiveness mittaa paitsi tyylirakenteen, myös sen, kuinka tehokkaasti mitattava käyttää eri tyylejä, miten hän tunnistaa johdettavien valmiuden ja millaisia riskejä hänen johtamiseensa sisältyy.

Osallistuja saa viiden johdettavan arvion oman johtamistyylin rakenteesta ja toisaalta siitä, miten hyvin johtaja käyttää johtamistyylejä suhteessa johdettavien tarpeisiin, jolloin saadaan esille tehokkuusnäkökulma. Osallistuja saa tulkinnan omasta johtamistyylinsä rakenteesta, vinkkejä kehittämiseen, jonka pohjalta hän pystyy tekemään jopa fundamentaalisia kehitysaskeleita johtamiseensa.

OTA YHTEYTTÄ: