Liiketoimintaosaamisella kilpailuetua ICT-alalle

Tietotekniikan liitto ja VIA Groupin Leadership Academy ovat yhteistyössä kehittäneet ICT-toimialalle keväällä 2005 alkavan johtamisen kehitysohjelman. Kehitysohjelman tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan Suomen IT-yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn.


ICT-yritysten liiketoimintaosaamiseen kannattaa panostaa

Kauppa- ja teollisuusministeriön valtakunnallisessa, 15.2. 2005 julkaistussa, TIKAS-hankkeessa tutkittiin 80 suomalaisen tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alan yrityksen liiketoimintaosaamista. Tutkimuksen parhaat ICT-yritykset osaavat sekä teknologian että liiketoiminnan. ICT-yrityksillä on kyllä yleisesti hyvää teknologista osaamista, mutta yhteisenä kehityskohteena nähdään liiketoimintaosaaminen. Tutkimuksen mukaan tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä alan yritysten, tuki- ja koulutusorganisaatioiden ja loppuasiakkaiden välillä.

Tekesin painopisteet tulevaisuuden rakentamiseksi 2005 -raportti on myös samoilla linjoilla. Raportissa teknologioiden painopistealueeksi määritellään mm. liiketoimintaosaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen; innovaatiotoiminta, liiketoiminnallinen uudistuminen, kasvuyritykset ja kansainvälistyminen, asiakaslähtöisyys, verkottuneen toimintamallin johtaminen, osaamisen johtaminen ja palveluliiketoiminta.


ICT Leadership in Action -kehitysohjelma vastaa haasteeseen

Kilpailun kovetessa on etsittävä uusia kilpailuetuja. Johtaminen on ICT-toimialalla mahdollisuus – sekä yritykselle että urallaan eteenpäin pyrkivälle johtajalle. ICT-toimialalle suunnattu johtamisen kehitysohjelma on syntynyt pitkän prosessin tuloksena. Modernit johtamisen ajatukset ja välineet kansainväliseltä huipulta on sovellettu palvelemaan ICT-sektorin erityishaasteita.

Ohjelmassa yhdistyy toimialatuntemus ja johtamisosaaminen. Tietotekniikan liitto on ollut mukana tuomassa toimialatuntemusta. Johtamisen taustana on 20 vuotta Leadership Academyssä tehtyä kehitystyötä, jossa merkittävällä tavalla ovat olleet mukana johtavien liikkeenjohdon instituuttien professorit IMD:stä, INSEADISTA, Harvard Business Schoolista, London Business Schoolista ja monesta muuta johtavasta instituutista.