Johtamisen ajourat

Johtaminen muuttuu siinä kuin johdettava maailmakin. On oikeastaan surullista, että johtajat lisääntyvien vaateiden ja paineiden edessä pitäytyvät koeteltuihin vanhoihin konsteihin. Jo 30-luvulla käyttöön tullut budjetointi, 50-luvulta alkunsa saanut tavoite- ja tulosjohtaminen, 60- ja 70-luvulla kehitetyt suunnittelumallit ovat edelleen käytössä.

Pari vuotta sitten professori Juha Näsin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisen yrityksen strategia tehdään keskimäärin SWOT-analyysin pohjalta.


Luodakseen kilpailuetua johtamisen pitäisi olla muutosta luovaa

Jos johtamisen vaateeksi asetetaan kilpailukyvyn ja vieläpä kilpailuedun luominen, johtamisen kehittäminen saa oikean haastetason.


Emotion, emotion, emotion

Tulevaisuuden gurut antoivat ohjeita johtajille marraskuun lopulla Leaders’ Forumissa. Euroopan ykkösguru Patrick Dixon kiteytti tulevaisuuden kolmeen yllä olevaan sanaan. Emootiot ovat realiteetti, jonka vaikutukset ja käyttö johtajien tulisi oppia. Vain loogisesti todellisuutta hahmottava johtaja on kömpelö uskomusten, arvojen, mielikuvien, tunteiden, brändien, heimojen ja kulttuurien maailmassa.


Johtamisjärjestelmät on tehty eilispäivän uskomusten pohjalle

Useimmat johtamisjärjestelmät pilkkovat kokonaisuuksia pienemmiksi sen sijaan, että auttaisivat ymmärtämään kokonaisuutta. Ne pyrkivät hallitsemaan riskejä sen sijaan, että keskittyisivät lisäarvon luomiseen. Ne palvelevat mieluummin tilintarkastajia kuin asiakkaita ja haluavat pilkkoa vastuun selkeästi yksilöille sen sijaan, että korostaisivat yhteistyötä.


Johtamisprosessi keskittyy vieläkin alaisen ja esimiehen väliseen suhteeseen

Esimies-alais -suhde on aina tiedetty tärkeäksi. Erityisen tärkeää se oli monitasoisissa hierarkioissa. Esimies-alais -suhteen tärkeys rajaa monia näkemästä sen tosiasian, että johtamisprosessiin kuuluu nyt monia uusia, yhtä tärkeitä elementtejä.


On suorastaan vanhanaikaista ajatella, että johdetaan vain alaisia

Nykyisessä verkottuneessa prosessien maailmassa myös johtamisprosessi tulee laittaa palvelemaan strategian toteutumista valitussa rakenteessa. Johtamisprosessia ja sen työkaluja ei kuitenkaan uudisteta, jos päätöksentekoa ohjaavat perinteiset käsitteet, joita niiden omistajat eivät ole valmiit kyseenalaistamaan.


Johtamisosaamisen tulee vastata vaateisiin

Kaikki kehitys lähtee tiedostamisesta. Johtaminen tapahtuu monessa ympäristössä, ei pelkästään esimies-alainen -tilanteessa. Menestyjät johtavat asiakkuuksia, partnereita, alliansseja, verkostoja, kanavia, prosesseja, kulttuuria ja tiimejä siinä kuin yksilöitäkin. Tarvitaan näkemystä, osaamista, oikeat työkalut ja huolellisesti mietitty johtamisprosessi.

Johtajalta vaaditaan kuten ennenkin ammattimaista otetta vastuualueestaan. Toimialan tuntemus on aina tärkeää; sen merkitystä vähätellään vain ihmisen urautumistaipumuksen vuoksi. Toimialakokemus ilman näkemystä syventää uran helposti haudaksi.

Uran ja haudan välillä on vain yksi ero – uran syvyys.