Johtaminen 3.0 – Toimitusjohtajaa koskettava tarina

Elämme varhaista vaihetta ajassa, jota tullaan nimittämään älykkääksi vallankumoukseksi (smart revolution). Digiaika muuttuu vauhdilla täydeksi vallankumoukselliseksi, kun sovellutukset, internet ja robotiikka muuttavat maailmamme.

Kun yritykset kehittävät digitaalisen aikaan soveltuvia 3.0-liiketoimintamalleja, ne tarvitsevat myös 3.0-kyvykkyydet ja osaamiset organisaatioonsa sekä johtamisen, joka on tasoa 3.0.

Valitettavasti monet organisaatiot joutuvat hidastamaan 3.0-liiketoimintamalliensa käyttöönottoa, koska niillä on käytettävissään osaamiset vain 2.0-tasoiseen toimintaan, jota usein johdetaan vielä 1.0-tasoisella johtamisella.

Tämä on vaarallinen tilanne.

Kun organisaatio epäonnistuu, jäljet lumessa johtavat lähteelle, epäonnistumisen syytekijään. Epäonnistumisen takana ovat aina johtamisvirheet.

Tutkimme perinpohjaisesti, miten johtaa onnistumista. Tutustuimme käytännössä siihen, miten toimien johtajat onnistuvat. Menimme Wall Streetille ja selvitimme, miten parhaat toimitusjohtajat toimivat – maailman kovimmassa tulospaineessa.

Tuloksena syntyi kirja /grow: The CEO’s Guide to Smart Leadership by Design. Sen ovat kirjoittaneet Sandy Ogg, suurissa yrityksissä globaaleja transformaatioita ohjannut johtamisguru New Yorkista ja Tero J. Kauppinen, johtamisen kehittäjä, tutkija ja VIA Groupin perustaja.

Uusi /grow-kirja kuvaa johtamisen sellaisena kuin sen seniorijohdon tulisi nähdä:

  • Koko johtamisen pelikentän kattavana
  • Arvon luomisen ja talentin integroivana
  • Strategisen aikomuksen ja toteutuksen yhdistävänä ja
  • Suunnitelmat toteuttamiseksi energisoivana kokonaisuutena.

Kirja laajentaa johtamiskäsitteen kattamaan koko johtamisen vaikutusalueen, joka on välttämätöntä, kun uutta älykkyyttä vaativa vallankumous myllertää toimintaympäristössä, ja johtamisella tulisi saada asiat hallintaan ja onnistuminen tapahtumaan.

Johtamisen design jakaantuu neljään design-alueeseen. Jokainen niistä sisältää työkalut ja prosessit, joilla johtaminen viedään tasolle 3.0.

  • Business mallin design, joka kiteyttää businessmallin sekä tekee strategian ja liiketoiminnan helpoksi johtaa
  • Organisaation design, joka tekee organisaation tehokkaaksi ja vakaaksi samalla kun sitä muutetaan ja kehitetään
  • Suorituksen design, joka tekee rooleista vastuutettuja ja suorituksesta optimaalista
  • Energisoinnin design, joka yhdistää ihmisten energian niin strategiaan, uuteen rakenteeseen kuin sen toteutukseenkin

Kokoaivoinen johtaminen sisältää johtamisajattelun ja sen toteutuksen, jolla johtamisen valta ja energia liitetään designin toteutukseen. Johtaminen toimii suunnitelman toteutuskertoimena.

SMART Scorecard yhdistää palat jokaisen organisaation vastuuroolin kannalta johtamisprosessiksi, joka optimoi onnistumisen. Se mahdollistaa strategian näkemisen selkeinä tavoitteina ja toimenpiteinä omalla vastuualueella. Älykkään tuloskortin tekee reaaliaikaiseksi ViaLead-teknologia, jonka avulla jokainen liideri voidaan koutsata mestariksi omaksi roolissaan.

Kun internet of things tai IoT ja software as a service tai SaaS yleistyvät ja muuttavat businessmalleja perusteellisesti, on hyvä tietää, että johtamisen internet tai IoJ (internet of leadership) ja johtaminen pilvestä koutsaten tai LaaS (leadership as a service) ovat valistuneen smartin liiderin käytettävissä.

Tuomme maailmassa ensimmäisenä nämä innovatiiviset konseptit markkinoille ja käyttöön asiakkaille, jotka haluavat kiihdyttää arvon muodostusta ja menestyä 3.0-ympäristössä.