Ilmaveivi innovaationa ja muut 19.5.2011 seminaarikuulumiset

VIA Group on aloittanut yhteistyön Finpron ja Microsoftin kanssa. Yhteistyö perustuu toisiaan täydentäviin tarjoamiin ja innovaatiojohtamista tukeviin palveluihin. VIA Groupin osalta erityisesti tässä kuussa pilottikäyttöön tuleva VIA Lead 7.0. Se on johtamisen ohjelmisto, jonka avulla yritys voi tehdä strategian, viestiä sen organisaatiossa ja navigoida sitä, eli seurata sen jalkautusta ja tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia.

VIA Group käynnisti yhteistyön järjestämällä yhteisen Innovaatioiden johtaminen – johtamisen innovaatiot -seminaarin 19.5.2011 Astoria-salissa Helsingissä.

Miten yrityksellesi relevanttien asioiden seuranta maailmalla tapahtuu?

Innovaatioiden johtaminen vaatii tietoa kehityksen ja päätöksenteon tueksi. Ensimmäisenä puheenvuorossa oli johtava konsultti Markku Vantunen. Hän vastaa Finpron ennakointitoiminnasta, jonka ytimessä on laaja osaajien verkosto. Finprolaiset ympäri maailman tekevät selaimeen liitetyn työkalun avulla havaintoja muutoksista heidän ympäristössään. Näitä muutossignaaleja kertyy 1000 kuukaudessa ja kun nämä signaalit ryhmitellään aihepiireittäin, ne ovat tapa saada tietoa siitä mitä ei tiedetä, että ei tiedetä.

Heidän TrendPulse -palvelunsa avulla saa uutta tietoa innovaatiotoiminnan tueksi. Signaalit maailmalta kertovat viestejä toimialasta ja markkinoista ennen kuin niistä tulee yleistä tietoa.

VIA Group näkee heidän keräämänsä signaalit tapana tukea strategian luomisprosessin Industry Foresight -vaihetta, jossa toimialan tulevaisuuden näkymät kartoitetaan ja tulkitaan oman yrityksen näkökulmasta.

”Mitä sinulle tuli mieleen Mikael Granlundin ilmaveivistä?”

Anthony Gyursanszky, Suomen Microsoftin myynti- ja markkinointijohtaja aloitti puheenvuoronsa ajankohtaisella kysymyksellä. Granlundin ilmaveivi oli innovaatio lajissaan. Jotkut sanovat, että se oli koko turnauksen käännekohta. Mitkä kaikki mahdollistivat innovatiivisen osuman?

Rohkeus ja asenne, Granlundin sidosryhmän kannustus (salibandya pelaavat kaverit haastoivat hänet ja joukkueessa vallitseva kulttuuri tuki riskinottoa), osaaminen ja kokemus, teknologia eli uudet mailat, joissa on mm. ohuempi lapa kuin aiemmin, sekä osittain tietenkin tilanne ja sattuma. Samat ainesosat ovat läsnä myös innovatiivisissa yrityksissä.

Gyursanszky on tutkinut suomalaisten yritysten innovaatiojohtamista mm. Jim Solatien Ideasta innovaatioksi -kirjan taustatyönä. Innovaatiokyvykkyyttä mitattiin eri osa-alueilla kuten innovaatiokulttuuri- ja strategia, innovaatiomenetelmät, -prosessi, -järjestelmä, -valinta ja innovaatioiden toteutus.

Tutkimuksen otoksena oli 50 suomalaisyritystä, joiden perusteella olemme innovaatiokyvykkyydessämme vielä ”eläintarha”-tasolla. Tarkoittaen, että yrityksen eri osa-alueet ovat melko eristyksissä toisistaan ja innovaatiota tukevat käytännöt eivät ole vielä riittävän laajasti levinneitä. Erityisesti innovaatiojärjestelmien osalta laahaamme perässä siitä, missä voisimme olla.

Hyvä johtaja hallitsee luovuuden ja järjestelmällisyyden tasapainon, jota vaaditaan uuden luomiseen ja toisaalta uusien asioiden kaupallistamiseen. Innovaatiojohtaminen on samanaikaisesti riskienhallintaa, tulosjohtamista, laatujohtamista, brändijohtamista, tuotejohtamista sekä oikeanlaisen kulttuurin ja osaamisen vaalimista. Se on erilaisten tulevaisuuksien ja mahdollisuuksien näkemistä ja niihin kokonaisvaltaisesti reagoimista, ei pelkästään yhden osan optimointia. Siksi oma funktionaalinen näkemys johtoryhmässä ei enää riitä.

Innovaatioiden johtamisesta johtamisen innovaatioihin

Nykypäivän nopeasti liikkuvassa liiketoimintaympäristössä innovatiivisuus on entistä tärkeämpää. VIA Groupin näkökulmasta innovaatiojohtamisen kasvava vaade on mahdollisuus, sillä VIA Lead -ohjelmisto tuo innovaatiojohtamiselle vahvan teknologisen perustan.

Viimeisenä seminaarissa puhui Tero J. Kauppinen, joka veti yhteen puheenvuoroja ja kertoi VIA Leadin kehityksen taustalla olevasta kattavasta tutkimuspohjasta. Lopuksi osallistujat saivat ennakkoesityksen ohjelmistosta ja sen ominaisuuksista. VIA Leadin avulla voi tehdä strategien, tuloskortit ja asettaa mittarit, joilla johtaja voi seurata strategian implementointia. VIA Lead on johtamisen innovaatio, joka tuo organisaatioon uudenlaisen läpinäkyvyyden ja hallinnan. Sen avulla yritys voi siirtyä operatiivisesta kontrollista strategiseen kontrolliin.

Seuraava yhteistyöseminaari järjestetään ensi syksynä. Lisätietoa tulossa myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

Lisää Finprosta: http://www.finpro.fi/foresight

Lisää Microsoftin läsnätyömallista: http://www.microsoft.fi/lasnatyo