Halton Group varmistaa kykynsä ennen globaalia kasvuloikkaa

Perinteikäs perheyhtiö ja jo pitkään kansainvälisesti toiminut Halton Group valmistautuu luomaan nahkansa, kasvamaan seuraavaan kokoluokkaan ja muuttumaan ketterästi toimivaksi globaaliksi menestyjäksi.

Keskeisinä mahdollistajina toimitusjohtaja Heikki Rinne näkee oikean strategian, sen mukaisen organisaation roolituksen ja kilpailukykyä luovan johtamisen, joilla markkinoilla oleva mahdollisuus on hyödynnettävissä.

Johtajat osallistuvat laajasti strategian luomiseen ja yhteistyön hiomiseen. He saavat jänteikkään johtamiskoulutuksen ja saavat käyttöönsä ylivoimaa luovan johtamisen työpöydän, jolla niin strategia kuin peratiivinen johtaminen muuttuvat läpinäkyviksi ja tehokkaiksi.


Ammattijohtaja perheyhtiöön

Haltonin perusti Seppo Halttunen 1960– luvun lopulla Kausalaan. Yritys kehittyi, monipuolistui ja kasvoi. Sukupolven vaihdon yhteydessä Mika Halttunen jatkoi yrityksen toimitusjohtajana. Nyt hän on siirtynyt hallituksen puheenjohtajaksi ja Halton Groupin toimitusjohtajan on ensimmäistä kertaa perheen ulkopuolinen ammattijohtaja.

Yhdysvalloissa MBA:n ja tohtoritutkinnon suorittanut toimitusjohtaja suomalaisessa perheyrityksessä on harvinaisuus. Heikki Rinne tuntee kuitenkin Haltonin pitkältä ajalta. Vuosien ajan hän on toiminut ensin ulkopuolisena konsulttina, sitten tytäryhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Yhtiön toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien.

Johtaja ei voi aina olla paikalla

– Kun tehtaita on kuudessa maassa ja liiketoimintaa kymmenissä maissa, johtaminen ei voi perustua pelkästään henkilökohtaiseen kontaktiin johdettavan kanssa. Esimies voi olla satojen jopa tuhansien kilometrien päässä. Siitä huolimatta johtamisen on toimittava.

– Liiketoiminnan hallinta ja johtaminen on merkittävä haaste, mutta samalla mahdollisuus Halton Groupille. Olemme aina perustamisesta saakka uskoneet nopeasti reagoiviin pieniin yksiköihin. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat osa Haltonin olemusta, voisi sanoa kulttuurin ydin, jonka Seppo Halttunen aikanaan loi. Tällä konseptilla olemme menestyneet ja tehneet tulosta, kiteyttää Rinne.

– Yrityksen kasvaessa, asiakasprojektien koon suurentuessa ja yksiköiden välisen yhteistyön muuttuessa strategisesti tärkeäksi, yksiköiden nopeuden lisäksi tarvitsemme kykyä koordinoida toimintaa ja integroitua asiakaspinnassa saumattomaksi kokonaisuudeksi, kiteyttää toimitusjohtaja Rinne.


”One” Halton ilman päätösten keskittämistä

– Nyt ei ole kysymys niinkään operatiivisesta tuloksesta. Se on ihan kohdallaan. Kysymys on siitä, miten pystymme käyttämään hyväksemme paremmin strategisia mahdollisuuksia, joita toimintaympäristössä avautuu, määrittää Heikki Rinne.

– Kysymys, johon Haltonin on löydettävä vastaus, on, kuinka pystymme organisaationa toimimaan koordinoidusti, olemaan yhtenäinen asiakaspinnassa ja toimimaan koordinoidusti tärkeissä asioissa keskittämättä päätöksentekoa.

– Suurissa asiakkaissa mukana saattavat olla vaikka kaikki Haltonin liiketoiminta-alueet. Osaoptimointi pilaa mahdollisuudet. Keskittämällä luotaisiin vain turhaa byrokratiaa ja tehottomuutta, sanoo Heikki Rinne.


On löydettävä kolmas tie

– Olemme hakemassa kolmatta tietä, joka samalla on hajautettu ja koordinoitu. Tavoitteena on se, että säilymme ketterinä ja yrittäjähenkisinä, mutta toimimme tarvittaessa koordinoidusti hyödyntäen strategisia mahdollisuuksia, jatkaa toimitusjohtaja Rinne.

– Se vaatii kaikilta avaintoimijoilta strategista näkemystä ja eri liiketoiminnoille strategioita, jotka huomioivat samanaikaisesti konsernin strategian ja omien markkinasegmenttiensä ja asiakkaittensa erityistarpeet.

– Tukifunktioiden on samaan aikaan ymmärrettävä, että niiden tehtävänä on kokonaisuuden kilpailukyvyn kehittäminen.

– Organisaatiorakenteen on tuettava strategiaa. Johtamisjärjestelmän ja johtamisprosessin on vastattava mielellään jo seuraavan kehitysvaiheen vaateita, muuten se ei toimi katapulttina seuraavalle tasolle. Ja tietysti esimiesten on osattava toimia ja hallittava uudet johtamisen työkalut. Muuten johtaminen ei tuota kilpailukykyä.

– On vaikea nähdä, kuinka yritys voisi olla muita parempi ilman parempaa onnistumissuunnitelmaa ja esimiehiä, jotka osaavat johtaa paremmin organisaation onnistumiseen, kiteyttää toimitusjohtaja Heikki Rinne.


Johtamisen kehittäminen on kokonaisuus

– Aloitimme valmistautumisen alkuvuodesta 2006 ja kutsuimme kaikkien liiketoimintojen ja konsernin avainjohtajat Suomen pakkaseen oppimaan johtamista. Olemme kohdanneet sen jälkeen useita kertoja, hioneet näkemystä, taitoja ja työkaluja.

– Nyt olemme fokusoituneet uuden strategian luomiseen. Se on esittelykunnossa Berliinin workshopissa marraskuussa. Sen jälkeen on viimeistely ja hyväksyminen.

– Strategiset valinnat johtavat liiketoimintaprosessien tarkistamiseen ja organisaation roolituksen tarkistamiseen.

– Strategian käytäntöön viennissä meillä on käytettävissä uusin VIA-teknologia. Otamme käyttöön VIA Leadin, joka integroi kaikki esimiesten toimenpiteet, antaa esimiesten käyttöön satakunta valmiiksi yhteensopivaa työkalua ja tekee johtamisen läpinäkyväksi.

– Teknologia mahdollistaa läpinäkyvän johtamisen globaalisti. Silloin voi asua vaikka Bowling Greenessä Kentuckyssä. Kaikki informaatio on ”sormenpäissäsi” ja toimitusjohtaja pystyy seuraamaan ei pelkästään tuloksia vaan myös niitä askeleita, joilla tulokset syntyvät. VIA Lead antaa globaalille johtamiselle aivan uusia ulottuvuuksia, arvioi toimitusjohtaja Heikki Rinne.