Dynaamiset kyvykkyydet tienristeyksessä

Terveiset Roomasta. Tällä viikolla yli tuhat maailman strategiaprofessoria, johtajaa ja strategiakonsulttia on koolla Strategic Management Societyn konferenssissa pohtimassa, millaisessa tienristeyksessä strateginen johtaminen on. Konferenssin teema on Strategic Management at the Crossroads.

Tässä tuoreita vaikutelmia siitä, mikä asiantuntijoita puhuttaa.

Crossroad tarkoittaa tienristeystä, josta voi lähteä moneen suuntaan. Sitä strategia onkin tekemässä. Jos käsityksesi on, että strategia luodaan suunnitteluprosessissa, on se konferenssin näkemyksen mukaan vanhanaikainen ja rajoittunut. Strategia on käsitteenä muuttumassa yhä kattavammaksi käsitteeksi.

Strategiakäsite laajenee vauhdilla

Strategia luodaan tänä päivänä prosessissa, jota voisi kuvata parhaiten sanalla johtaminen. Siinä on sekä managementin että uutena vahvoja leadershipin elementtejä. Siis pelkkä strateginen suunnittelu on kuollut, eläköön strateginen johtaminen!

Mielenkiintoista on, että laajentaessa strategisen johtamisen käsitettä, strategiaprofessorit eivät puhu strategian luomisesta ja sen käytäntöön viemisestä, vaan strategian makro- ja mikro-osasta. Näin ei törmätä naapuritieteen rajoihin. Ottamalla mikro-käsitteen mukaan, strategia voi sulkea piiriinsä organisaatiokäyttäytymisen ja johtamisen, niin psykologian kuin sosiologian, jopa biotieteet. Kaikki mitä tarvitaan strategian käytäntöön viemiseen.

Kun strategian mikro-osaa käsiteltiin työryhmässä, tulin lausuneeksi, että meilläpäin tätä kaikkea kutsutaan johtamiseksi. Sain päälleni aidon oxfordilaisen ylenkatseen ja kommentin lausuttuna aidosti brittiläistä nenänvartta pitkin: ”Leadership on niin epämääräinen käsite.” Ymmärsin siirtyä kuuntelulle.

Ottamatta osaa akateemiseen kädenvääntöön eri tieteiden rajoista ja kotipesistä, voi todeta strategian saapuneen kypsään ikään; se ei ole enää pelkkä älyllisen ajatteluprosessin tulos vaan alkaa kokonaisuutena muistuttaa elämää kokonaisuutena. Siinä on vahvasti tunteet mukana. Espanjalaiset mm. tutkivat, mikä on johtajan omien tunteiden osuus strategian jalkautuksessa.

Dynaamiset kyvykkyydet puntarissa

Tähän saakka puhuttelevin teema on ollut keskustelu kyvykkyyksistä.

Whartonin professori Sidney Winter jakoi kyvykkyydet tavanomaisiin ja dynaamisiin kyvykkyyksiin. Maanantaina parhaan puheenvuoron pitänyt Stanfordin strategiaprofessori Kathleen Eisenhardt määritteli dynaamisen kyvykkyyden organisaation prosessiksi, jolla yritys voi luoda, poistaa tai muuttaa strategisesti tärkeitä elementtejä. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysostot, verkoston hallinta, rajojen yli tapahtuva yhteistyö tai organisaatiokulttuurin muuttaminen. Eisenhardtin mukaan dynaamiset kyvykkyydet luovat pohjan resurssipohjaiselle ylivoimalle kilpailussa.
Eisenhardtin selkeän puheenvuoron aikana tajusin, että yrityksen on tunnistettava dynaamiset kyvykkyydet, joita se tarvitsee selviytyäkseen kilpailussa voittajana. Ja että dynaamiset kyvykkyydet on eroteltava tavanomaisista kyvykkyyksistä.

VIA Groupin kannalta Eisenhardtin puheenvuoro merkitsee sitä, että yhtiönä olemme olemassa kehittääksemme asiakkaiden dynaamisia kyvykkyyksiä.

Päätin samalla, että pyydän Kathleen M. Eisenhardtia puhumaan vuoden 2012 Leaders’ Forumiin Helsinkiin. Hän on kirkas ajattelija ja eriomainen puhuja, oikea unilukkari myös suomalaisille johtajille.