23.-24.9.2020 Exponential Leadership #3

Exponential Value Creation & Leadership 23.-24.9.2020, Haikon Kartano, Porvoo

Exponential Leadership on kaksipäiväinen työpaja, jonka tarkoitus on kahdeksan moduulin avulla luoda diagnosoitu, benchmarkattu ja priorisoitu kuvaus siitä, MIKSI ja MITÄ osallistujan organisaatiossa tulee tehdä, jotta se kykenee toteuttamaan eksponentiaaliseen arvonmuodostukseen tähtäävän muutoksen.

Osallistuja(t) tekevät ennen osallistumistaan arvion eksponentiaalisen johtamisen vipuvarsista; mikä niiden tärkeys ja tila heidän omassa organisaatiossaan on.

Mittaus antaa visuaalisen pohjan keskustelulle ja päätöksenteolle. Mittausta hyödynnetään kaikissa moduuleissa.
Se muodostaa vankan ammattimaisen faktapohjan työpajatyöskentelylle.